• Những điểm mới trong chủ đề của Đại hội XIII khẳng định tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới tiến kịp thời đại của Đảng

  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra gần 1 năm, Nghị quyết của Đảng đã đi vào cuộc sống, năm 2021 Việt Nam nằm trong ít số quốc gia có tăng trưởng dương, kiểm soát được đại dịch, an sinh xã hội được đảm bảo. Song các thế lực thù địch vẫn đưa ra nhiều quan điểm sai trái, thù địch cho rằng văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, trong đó có chủ đề Đại hội rất dài dòng, không có gì mới, vẫn “bình cũ, rượu cũng cũ”, lý luận chung chung,… Những quan điểm này hoàn toàn sai trái.

 • Tin giả, hiểm họa thật

  Tin giả như một loại virus độc hại, nó xâm nhập, gây rối dư luận, gây rối lòng tin, thậm chí làm khủng hoảng niềm tin...

 • Đại đoàn kết là sức mạnh đưa dân tộc ta, đất nước ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức

  Trong không khí của những Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021), Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới của đất nước.

 • Chống ''bệnh'' quan liêu

  1. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Quan liêu là xa rời quần chúng, không đi sâu đi sát, không hiểu rõ lai lịch, tư tưởng và công tác của cán bộ mình. Không lắng nghe ý kiến của quần chúng. Sợ phê bình và tự phê bình. Tác phong của những “ông quan liêu” là thiếu dân chủ, không giữ đúng nguyên tắc lãnh đạo tập thể, phân công phụ trách”.

 • Không để lòng yêu nước bị lợi dụng

  Bài 1: Nhân danh "đám đông" để chống phá chế độ

  Thực tế đã chứng minh, tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng, nhất trí của cả dân tộc, cộng đồng luôn là nguồn lực quan trọng, là điều kiện cần thiết giúp các chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước triển khai hiệu quả, đạt được nhiều thành tựu. Nhận thức rõ điều này nên nhiều năm qua các tổ chức, cá nhân thù địch, thiếu thiện chí ở trong nước và ngoài nước đã thường xuyên thực hiện nhiều âm mưu thâm độc nhằm mưu đồ phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, trong đó có thủ đoạn tạo dựng các hội, nhóm để chống phá chế độ, làm mất lòng tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước và Chính phủ.

 • Đoàn kết để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm

  Đại đoàn kết toàn dân tộc - di sản vô giá, truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, tạo nên sức mạnh to lớn của dân tộc trong công cuộc dựng nước và giữ nước.

 • Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Thời gian qua, công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Trong bối cảnh mới, cần nâng cao hơn nữa vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

 • Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

  Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ này góp phần làm cho Nghị quyết số 35-CT/TW, ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị, về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, được triển khai rộng khắp, ngày càng đi vào thực chất và tiếp tục mang lại những kết quả tích cực trong thời gian tới.

 • Kiên định sự nghiệp đổi mới dưới ánh sáng Cách mạng Tháng Mười Nga

  Hơn một thế kỷ trôi qua nhưng ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga đến nay vẫn còn nguyên giá trị đối với giai cấp công nhân, nhân dân lao động trên toàn thế giới, đặc biệt với cách mạng Việt Nam. Những bài học kinh nghiệm chủ yếu của Cách mạng Tháng Mười Nga đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng một cách sáng tạo trong thực tiễn.

 • Cần thống nhất một số nhận thức trong tuyên truyền, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch

  Với mục tiêu phá hoại hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch không ngừng thay đổi nhiều thủ đoạn phi vũ trang để tấn công vào các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội mà trọng tâm là phá hoại nền tảng tư tưởng nhằm đẩy nhanh quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, hòng làm cho các nước tiến bộ từng bước suy yếu và dần đi đến tan rã. Ở Việt Nam chúng thường xuyên sử dụng các thủ đoạn rất tinh vi hòng làm mất vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước và xã hội. Mặt khác sự bùng nổ của internet và mạng xã hội toàn cầu cũng như mặt trái của nền kinh tế thị trường đang được các phần tử bất mãn, phản động triệt để khai thác nhằm xuyên tạc, bôi đen. Chúng sử dụng các chiêu thức cũng như lợi dụng các vấn đề nhạy cảm, phức tạp để suy diễn, bịa đặt, nói xấu Đảng Nhà nước, lợi dụng lòng yêu nước của người dân về vấn đề bảo vệ chủ quyền từ đó kích động, chia rẽ, gây mất niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta.

  1 2 3 4 5 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 12
 • Hôm nay: 680
 • Trong tuần: 9,315
 • Tất cả: 592,596
Đăng nhập