Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng

 

TRƯỞNG PHÒNG

Họ tên: NGUYỄN THỊ NGUYỀN

Năm sinh: 1968

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0917 328 689

   

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ tên: NGUYỄN CAO SỸ

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Đại học

Lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0972 841 868

   

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ tên: PHẠM THÀNH LONG

Năm sinh: 1980

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0982 631 409

   

CHUYÊN VIÊN

Họ tên: ĐỖ THỊ THU HIỀN

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 035 5924899.


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 266
  • Trong tuần: 3,138
  • Tất cả: 362,185
Đăng nhập