• 28/02/2020

  Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai năm 2017

  Thực hiện chương trình công tác năm 2017, ngày 30/3/2017 Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị Văn học Nghệ thuật năm 2017 nhằm đánh giá hoạt động văn học nghệ thuật năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh (đơn vị trưởng khối thi đua Các Tổ chức xã hội nghề nghiệp), các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội và đông đảo các hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai.  

  330 lượt xem
 • 21/06/2018

  Một số kết quả nổi bật công tác văn hóa, văn nghệ tỉnh Lào Cai 6 tháng đầu năm 2018

  210 lượt xem
 • 16/04/2018

  Nghị quyết 23-NQ/TW, “đòn bẩy” cho văn học, nghệ thuật Lào Cai phát triển

  Ngày 16/6/2008 Bộ Chính trị, khóa X đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới (Nghị quyết 23). Đây là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Đảng ta về lĩnh vực văn học nghệ thuật, một thành tố tinh túy của văn hóa. Nghị quyết 23 ra đời như một “đòn bẩy” quan trọng để văn học, nghệ thuật tỉnh Lào Cai vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, vươn mình phát triển, đạt được những thành tựu nổi bật trong suốt 10 năm qua.  

  213 lượt xem
 • 28/03/2018

  Thành phố Lào Cai coi trọng lãnh đạo, phát triển văn học, nghệ thuật

  Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Lào Cai, trong 10 năm qua (2008 – 2018), thành phố Lào Cai đã không ngừng chú trọng đầu tư, phát triển toàn diện các lĩnh vực trong đó có văn học nghệ thuật. Với nhiều cách làm sáng tạo và kịp thời, việc cụ thể hóa và thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới trên địa bàn thành phố Lào Cai đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần xây dựng hình ảnh và con người thành phố văn minh, lịch sự, thân thiện, kỷ cương.  

  188 lượt xem
 • 08/03/2018

  Hãy trả lễ hội về đúng giá trị truyền thống!

  (ĐCSVN) - Để giải quyết lâu dài những vấn đề nhức nhối tại các lễ hội hiện nay điều quan trọng là tuyên truyền để người dân hiểu được đúng bản chất của các hoạt động tín ngưỡng.  

  215 lượt xem
 • 07/03/2018

  Tỉnh ủy Lào Cai quan tâm lãnh đạo công tác báo chí, văn học nghệ thuật năm 2018

  Để có căn cứ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đối với lĩnh vực báo chí, văn học nghệ thuật năm 2018, ngày 12/02/2018 Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 532-KL/TU. Đây là nội dung quan trọng được Thường trực Tỉnh ủy kết luận tại hội nghị gặp mặt văn nghệ sĩ, nhà báo, nghệ nhân của tỉnh được tổ chức ngày 30/01/2018 nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và mừng xuân Mậu Tuất 2018.  

  172 lượt xem
 • 11/01/2018

  Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2017

  Chiều 10/1, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã chính thức công bố kết quả bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2017.  

  205 lượt xem
 • 20/11/2017

  Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai đồng hành cùng sự phát triển

  Cùng với sự nghiệp văn học, nghệ thuật của cả nước, 5 năm qua (nhiệm kỳ 2012 – 2017), văn học, nghệ thuật tỉnh Lào Cai đã không ngừng vươn lên giành nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp vào sự phát triển chung của Lào Cai.  

  210 lượt xem
 • 23/10/2017

  Lào Cai đẩy mạnh công tác chỉ đạo, xây dựng nếp sống văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh

  Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc chỉ đạo và thực hiện việc cưới, tang, lễ hội theo hướng văn hóa, văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; ngày 03/10/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Kết luận số 368-KL/TU về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.  

  267 lượt xem
 • 15/08/2017

  Phát động cuộc thi ảnh, bài hát về huyện Bảo Thắng

  LCĐT – Cuộc thi là hoạt động chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Bảo Thắng (15/10/1948 - 15/10/2018); tạo nguồn tư liệu phong phú cho huyện.  

  214 lượt xem
 • 20/04/2017

  Lào Cai tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, lễ hội Xuân Đinh Dậu – 2017, hướng vào Năm Du lịch Quốc gia 2017

  Lào Cai là một tỉnh có nhiều thành phần dân tộc khác nhau sinh sống, với mỗi dân tộc có những nét văn hóa đặc sắc riêng, vì vậy hoạt động lễ hội rất phong phú, hầu hết được tổ chức vào dịp đầu Xuân. Công tác chỉ đạo, tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội Xuân Đinh Dậu – 2017 được tỉnh Lào Cai tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hướng vào Năm du lịch Quốc gia – 2017: Lào Cai – Tây Bắc.  

  151 lượt xem
 • 13/12/2016

  Bước phát triển văn hóa Lào Cai sau 25 năm tái lập

  Lào Cai có 13 dân tộc với 25 ngành nhóm khác nhau, là địa phương có các cư dân của 4/5 ngữ hệ lớn nhất Việt Nam; ngoài ra, người dân tộc Kinh ở Lào Cai cũng có quê hương, nguyên quán từ trên 40 tỉnh, thành phố trong cả nước đến sinh sống, lập nghiệp. Các đặc điểm trên tạo cho Lào Cai là tỉnh giàu bản sắc văn hóa, đồng thời là nơi thuận lợi cho giao lưu, hội tụ văn hoá. Sau 25 tái lập và phát triển (1991 – 2016), sự nghiệp bảo tổn, phát triển văn hóa Lào Cai đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần vào sự phát triển chung của Lào Cai.  

  210 lượt xem
 • 24/11/2016

  Kỷ niệm 50 năm thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

  Ngày 23/11, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 50 thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (1966-2016) và khai mạc triển lãm "Tác phẩm trong sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1986-2016" nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Bảo tàng và hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11.  

  159 lượt xem
 • 04/12/2015

  Bàn chuyện nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện

  VH- Sáng qua 1.12 tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước”. Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái chủ trì hội thảo.  

  133 lượt xem
 • 30/11/2015

  Quy định mới về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

  Ngày 20/5/2015, Thủ trướng Chính phủ ban hành Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/7/2015. Toàn văn Quyết định:  

  162 lượt xem
 • 30/11/2015

  Quy định về hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn

  Ngày 28/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 109/2015/NĐ-CP về hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn. Nghị định chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016. Toàn văn Nghị định:  

  144 lượt xem
 • 16/11/2015

  Công nghiệp văn hóa - Ngành công nghiệp trụ cột trong phát triển bền vững ở Việt Nam*

  Phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ là mục tiêu và động lực phát triển kinh tế mà trong thực tế, công nghiệp văn hóa đã được thừa nhận như một ngành sản xuất, như lực lượng sản xuất văn hóa, có khả năng tạo ra các sản phẩm tinh thần cao đẹp cho xã hội, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần bảo đảm cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam trong thời gian tới.  

  194 lượt xem
 • 16/11/2015

  Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá "Truyện Kiều"

  (ĐCSVN) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3897/QĐ-BVHTTDL phê duyệt nội dung Đề án tuyên truyền, quảng bá tác phẩm “Truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du.  

  157 lượt xem
 • 03/11/2015

  Ngoại giao văn hóa Việt Nam: Hội nhập quốc tế và lợi ích quốc gia

  TCCS - Trên nền tảng nền văn hóa lâu đời, được thừa kế từ di sản lịch sử dân tộc, cùng khả năng tạo dựng “sức mạnh mềm”, trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, Việt Nam đã nhận thức rõ vai trò quan trọng của ngoại giao văn hóa trong mục tiêu lợi ích quốc gia, và có những hành động cụ thể thúc đẩy hình thức ngoại giao tích cực và hiệu quả này.  

  145 lượt xem
 • 26/10/2015

  Xây dựng hệ giá trị văn hóa Việt Nam

  Ngày 25-10, tại Hà Nội đã diễn ra Tọa đàm góp ý vào các văn kiện Đại hội XII của Đảng với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam và nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ, xung kích đi đầu trong xây dựng đất nước”.  

  132 lượt xem
 • 23/10/2015

  Văn hóa phải trở thành sức mạnh nội sinh của dân tộc

  (TG)- Bài viết nhằm làm rõ hơn những điểm đáng lưu ý trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng về vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam.  

  127 lượt xem
 • 11/09/2015

  Để cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí góp phần thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 03-CT/TW trên địa bàn tỉnh Lào Cai

  Cuộc thi sáng tác, quảng bác tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo thực hiện từ năm 2008 đến nay. Thông qua các tác phẩm tham gia cuộc thi đã góp phần quan trọng trong việc định hướng, cổ vũ, động viên, nâng cao ý thức, trách nhiệm tự giác, gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.  

  128 lượt xem
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 19
 • Hôm nay: 300
 • Trong tuần: 3,172
 • Tất cả: 362,219
Đăng nhập