Thị xã Sa Pa tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng công tác tuyên vận

Đồng chí Đỗ Đức Liệu phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo đánh giá, thời gian qua với sự chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Thường trực Thị ủy, công tác tuyên vận trên địa bàn thị xã đã có nhiều đổi mới so với giai đoạn trước đây, đạt kết quả nổi bật, góp phần tạo chuyển biến tích cực từ cơ sở. Các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội được phân công phụ trách hướng dẫn công tác tuyên vận các phường, xã đã tích cực, chủ động phối hợp, vào cuộc thực hiện nhiệm vụ. Công tác tuyên vận đã góp phần quan trọng vào thành công các sự kiện chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã Sa Pa. Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, việc triển khai thực hiện công tác tuyên vận tại các xã, phường cũng như trên địa bàn thị xã cũng còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém nhất định. Nhận thức của một số người đứng đầu cấp ủy về công tác tuyên vận chưa đầy đủ, chưa sâu sắc dẫn đến vai trò chỉ đạo của thường trực cấp ủy còn hạn chế, chậm được đổi mới, một số nội dung chỉ đạo thiếu cụ thể, chưa sát thực tiễn. Việc tổ chức hội nghị tuyên vận hằng tháng chưa dành nhiều thời gian cho thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tuyên vận. Việc lựa chọn báo cáo viên ở một số nơi chưa tốt ảnh hưởng đến chất lượng triển khai các chuyên đề; việc phân công nhiệm vụ đối với phó trưởng ban tuyên vận chuyên trách tại một số địa phương chưa hợp lý, còn kiêm nhiệm nhiều việc ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu công tác tuyên vận tại cơ sở.

Thường trực Thị ủy Sa Pa phát biểu kết luận Hội thảo

Hội thảo đã thu hút sự quan tâm, gửi bài tham luận của 8 đơn vị và 6 ý kiến phát biểu trực tiếp tại buổi hội thảo. Tham luận và ý kiến phát biểu của các đại biểu đều đánh giá vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên vận, nhất là nội dung Quy định số 60-QĐ/TU ngày 24/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy cơ sở; kinh nghiệm, cách thức, phương pháp, giải pháp trong xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác tuyên vận gắn với xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tuyên vận hằng tháng,... 

Đông đảo đại biểu tham dự Hội thảo

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đỗ Đức Liệu, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao sự chuyển biến và việc triển khai thực hiện công tác tuyên vận trong thời gian qua tại thị xã Sa Pa, nhất là việc tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng công tác tuyên vận. Hội thảo có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc, là diễn đàn quan trọng để thường trực đảng ủy các xã, phường, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thảo luận, bàn giải pháp, thống nhất nhận thức, làm tiền đề cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên vận trên địa bàn Thị xã. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị thị ủy Sa Pa tiếp tục quan tâm chỉ đạo, xác định rõ công tác tuyên vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ thường xuyên do cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy cách làm sáng tạo, hiệu quả thời gian vừa qua. Quan tâm bố trí, sắp xếp công việc đối với cán bộ được phân công làm phó trưởng ban tuyên vận chuyên trách bảo đảm có đủ trình độ, năng lực, kinh nghiệm, thời gian để tham mưu, thực hiện nhiệm vụ gắn với đánh giá cán bộ tuyên vận bảo đảm khách quan, toàn diện, khuyến thích, động viên cán bộ hăng say thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy xã, phường trong chỉ đạo thực hiện công tác tuyên vận; rà soát, phân loại đối với từng địa bàn để có phương án chỉ đạo, hướng dẫn phù hợp; đổi mới, linh hoạt trong tổ chức hội nghị tuyên vận bảo đảm theo đúng tinh thần Quy định số 60-QĐ/TU của Tỉnh ủy, sát thực tiễn tại từng địa phương.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 620
  • Trong tuần: 9,255
  • Tất cả: 592,536
Đăng nhập