Lịch tổ chức hội nghị tuyên vận xã, phường, thị trấn tháng 4 năm 2021

1. Huyện Bát Xát

 

TT

Tên đơn vị

Thời gian

 tổ chức

Địa điểm tổ chức

Đơn vị, cá nhân

Đơn vị

theo dõi tổng hợp

1

Xã Tòng Sành

7h30’ngày 09/4

Hội trường UBND xã

- Vũ Thị Kim Tuyết, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

- Đỗ Thị Huyền, HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

 

 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

2

Xã Quang Kim

7h30’ngày 13/4

Nhà VH xã

- Trần Quốc Định, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

- Nguyễn Thị Thanh Hải, HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

3

Xã Trịnh Tường

13h30’ngày 06/4

Hội trường UBND xã

Đỗ Thanh Tùng , UV BTV, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện

4

Xã Bản Vược

7h30’ngày 09/4

Hội trường UBND xã

Doãn Thanh Sơn, UV BTV, Trưởng Công an huyện

5

Xã Bản Qua

7h30’ngày 13/4

Hội trường UBND xã

Phàng Thị Cở, UV BTV, Chủ tịch UB MTTQ huyện

6

Thị trấn

07h30’ngày 05/4

H.Trường UBND TT

Phạm Năng Chung, HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

7

Xã A Mú Sung

7h30’ngày 06/4

Hội trường UBND xã

Nguyễn Thanh Trình, HUV, Chánh thanh tra huyện

8

Xã Nậm Chạc

7h30’ngày 12/4

Hội trường UBND xã

Bùi Thị Tuyết, HUV, Chủ tịch Hội phụ nữ

9

Xã Phìn Ngan

7h30’ngày 09/4

Hội trường UBND xã

Nguyễn Thị Ngọc Anh, HUV, Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo

10

Xã Cốc Mỳ

7h30’ngày 09/4

Hội trường UBND xã

Cao Vân Anh, HUV, Viện Trưởng viện kiểm sát nhân dân 

11

Xã Bản Xèo

7h30’ngày 08/4

Hội trường UBND xã

- Phạm Tất Cường, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT HU

- Bùi Thanh Hải, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

 

Đơn vị

theo dõi tổng hợp:

 

Ban

Dân vận Huyện ủy

12

Xã A Lù

 7h30’ngày 09/4

Hội trường UBND xã

Tô Văn Thanh , Trường Phòng kinh tế - hạ tầng

13

Xã Y Tý

7h30’ngày 08/4

Hội trường UBND xã

Lục Như Trung, HUV, Trưởng Phòng Tài nguyên môi trường

14

XTrung Lèng Hồ

13h30’ngày 09/4

Hội trường UBND xã

Vương Mạnh Phú, HUV, Bí Thư huyện đoàn

15

Xã Sàng Ma Sáo

7h30’ngày 12/4

Hội trường UBND xã

Phạm Văn Tâm, HUV, Trưởng Phòng Văn hóa và thông tin

16

Xã Dền Thàng

7h30’ngày  07/4

Hội trường UBND xã

Nguyễn Đức Bình, HUV, Trưởng Phòng LĐ TBXH

17

Xã Pa Cheo

7h30’ngày 09/4

Hội trường UBND xã

Vũ Văn Sinh, HUV, Trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch

18

Xã Nậm Pung

7h30’ngày 13/4

Hội trường UBND xã

Nguyễn Ngọc Minh, HUV, Phó chủ nhiệm UBKT

19

Xã Dền Sáng

7h30’ngày 15/4

Hội trường UBND xã

Nguyễn Việt Cường, HUV, Trưởng Phòng nội vụ

20

Xã Mường Hum

7h30’ngày 08/4

Hội trường UBND xã

Ngô Đức Quang, HUV,  Chánh án toà án nhân dân

21

Xã Mường Vi

7h30’ngày 12/4

Hội trường UBND xã

Nguyễn Hữu Huyến, Chủ tịch LĐLĐ huyện

 

2. Huyện Bảo Thắng

 

TT

Tên đơn vị

(xã, thị trấn)

Thời gian tổ chức

(Sáng 7h30; chiều 13h30)

Địa điểm tổ chức

Đơn vị phụ trách

Điện thoại

Ghi chú

1

Gia Phú

Sáng 05/4/2021

Trụ sở UBND xã

Ban Tuyên giáo HU

0979 483867

 

2

Bản Cầm

Chiều 09/4/2021

Trụ sở UBND xã

Ban Tuyên giáo HU

0979 483867

 

3

Phong Niên

Sáng 09/4/2021

Trụ sở UBND xã

Ban Tuyên giáo HU

0979 483867

 

4

TT Phong Hải

Chiều 02/4/2021

Trụ sở UBND xã

Ban Dân vận HU

0359913882

 

5

Thái Niên

Chiều 05/4//2021

Trụ sở UBND xã

 

Ban Dân vận HU

 

0359913882

 

6

Phú Nhuận

Sáng 08/4/2021

Trụ sở UBND xã

Ban Dân vận HU

0359913882

 

7

Bản Phiệt

Sáng 09/4/2021

Trụ sở UBND xã

Huyện đoàn

0868060666

 

8

Sơn Hà

Sáng 06/4/2021

Trụ sở UBND xã

Ủy ban Kiểm tra

0988 768 945

 

9

Xuân Quang

Sáng 09/4/2021

Trụ sở UBND xã

Hội LH phụ nữ

0396 689369

 

10

Xuân Giao

Sáng 09/4/2021

Trụ sở UBND xã

Ủy ban MTTQ

0376963668

 

11

TT Phố Lu

Sáng 02/4/2021

Trụ sở UBND xã

Hội cựu chiến binh

0904 821 956

 

12

TT Tằng Loỏng

Sáng 09/4/2021

Trụ sở UBND xã

Văn Phòng HU

0868 033829

 

13

Sơn Hải

Sáng 06/4/2021

Trụ sở UBND xã

Liên đoàn lao động

0968 088409

 

14

Trì Quang

Sáng 06/4/2021

Trụ sở UBND xã

Hội nông dân

0979827217

 

 

 

3. Huyện Bảo Yên

 

TT

Đơn vị

Thời gian

Địa điểm

Cơ quan phụ trách

Sáng

Chiều

Cơ quan phụ trách

Điện thoại

1

TT Phố Ràng

02/4/2021

 

Trụ sở UBND thị trấn

Hội LHPN huyện Bảo Yên

0214.3876.290

2

Việt Tiến

06/4/2021

 

Nhà văn hóa thôn Già Thượng

Hội Nông dân huyện Bảo Yên

0214.3876.29

3

Tân Tiến

05/4/2021

 

Trụ sở UBND xã

Ban Dân vận Huyện ủy Bảo Yên

0214.3876.121

4

Nghĩa Đô

07/4/2021

 

Trụ sở UBND xã

Ban Tổ chức Huyện ủy Bảo Yên

0214.3876.120

5

Yên Sơn

08/4/2021

 

Trụ sở UBND xã

Ủy ban MTTQ huyện Bảo Yên

0214.3876.322

6

Cam Cọn

08/4/2021

 

Trụ sở UBND xã

Huyện đoàn Bảo Yên

0214.3876.294

7

Kim Sơn

08/4/2021

 

Trụ sở UBND xã

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bảo Yên

0214.3876.122

8

Vĩnh Yên

08/4/2021

 

Trụ sở UBND xã

Ban Tổ chức Huyện ủy Bảo Yên

0214.3876.120

9

Thượng Hà

08/4/2021

 

Trụ sở UBND xã

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bảo Yên

0214.3876.122

10

Minh Tân

08/4/2021

 

Trụ sở UBND xã

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bảo Yên

0214.3876.122

11

Xuân Hòa

08/4/2021

 

Trụ sở UBND xã

Ban Dân vận Huyện ủy Bảo Yên

0214.3876.121

12

Tân Dương

 

09/4/2021

Trụ sở UBND xã

Văn phòng Huyện ủy Bảo Yên

0214.3876.219

13

Xuân Thượng

09/4/2021

 

Trụ sở UBND xã

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Bảo Yên

0214.3876.173

14

Phúc Khánh

09/4/2021

 

Trụ sở UBND xã

Ban Dân vận Huyện ủy Bảo Yên

0214.3876.121

15

Điện Quan

09/4/2021

 

Trụ sở UBND xã

Liên đoàn lao động huyện Bảo Yên

0214.3876.054

16

Bảo Hà

09/4/2021

 

Trụ sở UBND xã

Hội Cựu chiến binh huyện Bảo Yên

0214.3876.291

17

Lương Sơn

13/4/2021

 

Trụ sở UBND xã

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Bảo Yên

0214.3876.173

 

 

4. Huyện Bắc Hà

 

TT

Tên đơn vị

(xã, thị trấn)

Thời gian tổ chức

Địa điểm tổ chức

Đơn vị, cá nhân

 (cấp huyện, TP)

 phụ trách

Điện thoại

 (Phó BTV c.trách)

Ghi chú

1

Thải Giàng Phố

Sáng 08/4

Trụ sở UBND xã

UBKT Huyện ủy

0984667398

 

2

Nậm Khánh

Sáng 09/4

Trụ sở UBND xã

Ban Tổ chức

0818994569

 

3

Nậm Mòn

Sáng 09/4

Trụ sở UBND xã

Ban Dân vận

0327648234

 

4

Bản Liền

Sáng 12/4

Trụ sở UBND xã

Ban Tổ chức

0977200415

 

5

Cốc Ly

Sáng 08/4

Trụ sở UBND xã

Hội Phụ nữ

0915114990

 

6

Bản Cái

Sáng 09/4

Trụ sở UBND xã

Huyện đoàn

0383584880

 

7

Nậm Lúc

Sáng 08/4

Trụ sở UBND xã

Ban Tuyên giáo

0966192097

 

8

Cốc Lầu

Sáng 09/4

Trụ sở UBND xã

Huyện đoàn

0977047071

 

9

Tả Củ Tỷ

Sáng 09/4

Trụ sở UBND xã

UBKT Huyện ủy

0974828158

 

10

Lùng Cải

Sáng 09/4

Trụ sở UBND xã

LĐLĐ huyện

0342140046

 

11

Lùng Phình

Sáng 09/4

Trụ sở UBND xã

Hội Nông dân

0984777669

 

12

Tả Văn Chư

Sáng 09/4

Trụ sở UBND xã

Ban Dân vận

0943645183

 

13

Hoàng Thu Phố

Sáng 10/3

Trụ sở UBND xã

MTTQ huyện

0352339244

 

14

Na Hối

Sáng 09/4

Trụ sở UBND xã

MTTQ huyện

0977460415

 

15

Bản Phố

Sáng 09/4

Trụ sở UBND xã

Hội Nông dân

0868914085

 

16

Nậm Đét

Sáng 08/4

Trụ sở UBND xã

Ban Tuyên giáo

0353796198

 

17

Bảo Nhai

Sáng 07/4

Trụ sở UBND xã

Hội phụ nữ huyện

0372017015

 

18

Thị Trấn

Sáng 09/4

Trụ sở UBND thị trấn

Hội Cựu chiến binh

0973330595

 

19

Tà Chải

Chiều 08/4

Trụ sở UBND xã

Hội Cựu chiến binh

0915832045

 

 

5. Huyện Mường Khương

 

TT

Tên xã, thị trấn

Thời gian tổ chức

hội nghị

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Xã Bản Lầu

12/04/2021

Từ 13h00”

Hội trường UBND xã

 

2

Xã Bản Xen

09/04/2021

Từ 7h30”

Hội trường UBND xã

 

3

Xã Lùng Vai

12/04/2021

Từ 7h30”

Hội trường UBND xã

 

4

Xã Thanh Bình

08/04/2021

Từ 7h30”

 Hội trường UBND xã

 

5

Xã Nậm Chảy

13/04/2021

Từ 7h30”

Hội trường UBND xã

 

6

Xã Tung Chung Phố

09/04/2021

Từ 7h30”

Hội trường UBND xã

 

7

TT Mường Khương

09/04/2021

Từ 7h30”

Hội trường UBND xã

 

8

Xã TNgài Chồ

05/04/2021

Từ 7h30”

Hội trường UBND xã

 

9

Xã Pha Long

08/04/2021

Từ 7h30”

Hội trường UBND xã

 

10

Xã Dìn Chin

13/04/2021

Từ 7h30”

Hội trường UBND xã

 

11

Xã TGia Khâu

08/04/2021

Từ 7h30”

Hội trường UBND xã

 

12

Xã Nấm Lư

12/04/2021

Từ 7h30”

Hội trường UBND xã

 

13

Xã Lùng Khấu Nhin

07/04/2021

Từ 7h30”

Hội trường UBND xã

 

14

Xã Cao Sơn

09/04/2021

Từ 7h30”

Hội trường UBND xã

 

15

Xã La Pan Tẩn

08/04/2021

Từ 7h30”

Hội trường UBND xã

 

16

Xã TThàng

07/04/2021

Từ 7h30”

Hội trường UBND xã

 

 

6. Thị xã Sa Pa

 

TT

Tên đơn vị

Thời gian tổ chức

Địa điểm tổ chức

Đơn vị phụ trách

Ghi chú

1

Phường Sa Pa

Sáng 13/4/2021

Trụ sở UBND phường

Ban Dân vận Thị ủy

 

2

Xã Trung Chải

Sáng 13/4/2021

Trụ sở UBND xã

Ban Dân vận Thị ủy; Hội Nông dân thị xã

 

3

Phường Cầu Mây

Sáng 09/4/2021

Trụ sở UBND phường

Ban Tuyên giáo Thị ủy

 

4

Xã Tả Van

Sáng 16/4/2021

Trụ sở UBND xã

 

5

Xã Tả Phìn

Sáng 12/4/2021

Trụ sở UBND xã

 

UBKT Thị ủy

 

6

Xã Mường Hoa

Sáng 12/4/2021

Trụ sở UBND xã

 

7

Phường Sa Pả

Sáng 09/4/2021

Trụ sở UBND phường

Ban Tổ chức Thị ủy

 

8

Xã Bản Hồ

Sáng 08/4/2021

Trụ sở UBND xã

Ban Tổ chức Thị ủy; Thị đoàn

 

9

Phường Ô Quý Hồ

Sáng 15/4/2021

Trụ sở UBND phường

Liên đoàn LĐ thị xã

 

10

Xã Liên Minh

Sáng 10/4/2021

Trụ sở UBND xã

UB MTTQ thị xã

 

11

Phường Phan Si Păng

Sáng 14/4/2021

Trụ sở UBND phường

UB MTTQ thị xã

 

12

Phường Hàm Rồng

Sáng 14/4/2021

Trụ sở UBND phường

Hội Nông dân thị xã; Văn phòng Thị ủy

 

13

Xã Ngũ Chỉ Sơn

Sáng 09/4/2021

Trụ sở UBND xã

Hội CCB thị xã

 

14

Xã Hoàng Liên

Sáng 09/4/2021

Trụ sở UBND xã

Hội Phụ nữ thị xã

 

15

Xã Thanh Bình

Sáng 12/4/2021

Trụ sở UBND xã

Trung tâm Chính trị thị xã

 

16

Xã Mường Bo

Sáng 16/4/2021

Trụ sở UBND xã

Thị đoàn

 

 

7. Huyện Si Ma Cai

 

TT

Tên đơn vị

Thời gian tổ chức

Địa điểm tổ chức

Đơn vị phụ trách

Ghi chú

1

Bản Mế

Sáng 07/4/2021

Trụ sở UBND xã

Ban Tuyên giáo

 

2

Nàn Sán

Sáng 09/4/2021

Trụ sở UBND xã

Ban Dân vận

 

3

Nàn Sín

Sáng 09/4/2021

Trụ sở UBND xã

Ủy ban MTTQ huyện

 

4

Sán Chải

Sáng 09/4/2021

Trụ sở UBND xã

Hội phụ nữ

 

5

Lùng Thẩn

Sáng 12/4/2021

Trụ sở UBND xã

Ban Dân vận

 

6

Quan Hồ Thẩn

Sáng 12/4/2021

Trụ sở UBND xã

Hội cựu chiến binh

 

7

Thào Chư Phìn   

Sáng 12/4/2021

Trụ sở UBND xã

Huyện đoàn

 

8

Sín Chéng      

Sáng 13/4/2021

Trụ sở UBND xã

Ban Tuyên giáo

 

9

Si Ma Cai

Sáng 13/4/2021

Trụ sở UBND TT

Liên đoàn lao động

 

10

Cán Cấu

Sáng 14/4/2021

Trụ sở UBND xã

Hội nông dân

 

 

8. Huyện Văn Bàn

 

TT

Tên đơn vị

Thời gian tổ chức

Địa điểm tổ chức

Cơ quan, đơn vị phụ trách

Điện thoại

Ghi chú

Sáng  (Từ 7h30 phút)

1

Võ Lao

10/3/2021

UBND xã

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

0214.3882.148

 

2

Nậm Mả

9/4/2021

UBND xã

3

Nậm Xây

9/4/2021

UBND xã

Ban Dân vận HU

0214.3882.238

 

4

Hòa Mạc

12/4/2021

Thôn Làng Nòm

5

Làng Giàng

13/4/2021

Thôn Nà Bay

6

Thị trấn Khánh Yên

8/4/2021

UBND Thị trấn

7

Khánh Yên Thượng

9/4/2021

UBND xã

Ủy ban Kiểm tra HU

0214.3882.149

 

8

Khánh Yên Trung

9/4/2021

NVH thôn Làn 1

9

Khánh Yên Hạ

9/4/2021

UBND xã

Hội LH Phụ nữ huyện.

0214.3882.194

 

10

Chiềng Ken

13/4/2021

UBND xã

11

Liêm Phú

8/4/2021

UBND xã

Ban Tổ chức HU

0214.3882.110

 

12

Nậm Tha

12/4/2021

UBND xã

13

Tân Thượng

12/4/2021

UBND xã

UBMTTQ huyện

0214.3882.112

 

14

Sơn Thủy

14/4/2021

Thông Khen Pàn

15

Nậm Xé

12/4/2021

UBND xã

Hội Nông dân huyện

0214.3882.193

 

16

Minh Lương

9/4/2021

UBND xã

17

Nậm Chày

9/4/2021

UBND xã

Huyện Đoàn

0214.3788.868

 

18

Thẳm Dương

8/4/2021

Thôn Thẳm Con

19

Dương Quỳ

8/4/2021

UBND xã

Hội CCB huyện

0214.3882.270

 

20

Tân An

8/4/2021

UBND xã

21

Dần Thàng

9/4/2021

UBND xã

Liên đoàn Lao động huyện

0214.3882.273

 

22

Nậm Dạng

9/4/2021

UBND xã

 

9. Thành phố Lào Cai

 

Stt

Tên đơn vị

Thời gian

Tổ chức

Địa điểm

Lãnh đạo thành phố, xã, phường dự chỉ đạo

Cán bộ dự và theo dõi

1

Phường  Bình Minh

13h30 ngày 05/4/2021

HT UBND

Đ/c  Đoàn Văn Ngàn  -  UV BTV- Chủ tịch UBMTTQ thành phố

 

2

Xã Vạn Hòa

13h30’ ngày 05/4/2021

HT UBND

Đ/c  Lương Thị Thu Hương- Phó Giám đốc TT CT thành phố

 

3

Phường Nam Cường

14h00 ngày 05/4/2021

HT UBND

Đ/c Chu Văn Huyền – Bí thư Đảng ủy phường Nam Cường

 

4

Phường Pom Hán

8h00’ ngày 06/4/2021

HT UBND

Đ/c Trương Thị Vân Anh

Bí thư  Thành đoàn Lào Cai

 

5

Xã Đồng Tuyển

8h00’ ngày 06/4/2021

HT UBND

Đ/c Hoàng Văn Phiên – Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tuyển

Đ/c Hoàng Trọng Tuệ - CV Ban Dân vận Thành ủy

6

Thống Nhất

8h00’ ngày  06/4/2021

HT UBND

Đ/c  Nguyễn Trung Bẩy – UV BTV- Trưởng Ban Dân vận Thành ủy

 

7

Phường  Xuân Tăng

13h30’ ngày 06/4/2021

HT UBND

Đ/c  Trần Thị Nguyệt –  UV BTV- Trưởng Ban Tuyên giáo Thành  ủy

 

8

Xã Cam Đường

14h00’ ngày 06/4/2021

HT UBND

Đồng chí Trần Quang Hanh – Bí thư Đảng ủy  xã Cam Đường

 

9

Phường Cốc Lếu

8h00’ ngày 07/4/2021

HT UBND

Đ/c Đào Thị Thu Hằng – Bí thư Đảng ủy phường Cốc Lếu

 

10

Phường Kim Tân

08h00’ ngày 07/4/2021

HT UBND

 Đ/c  Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư  Đảng ủy phường Kim Tân

 

11

Phường Bắc Cường

7h30’ ngày 08/4/2021

HT UBND

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích – Chủ tịch Hội Nông dân thành phố

 

12

Phường Bắc Lệnh

8h00’ ngày 108/4/2021

HT UBND

 Đ/c Bùi Mai Phương- Bí thư Đảng ủy phường Bắc Lệnh

 

13

Xã Cốc San

08h00’ngày  08/4/2021

HT UBND

Đ/c Hoàng Trọng Tuệ - Bí thư Đảng ủy xã Cốc San

Đ/c La Thị Kiều Liên- CV Ban Dân vận Thành ủy

14

Xã Tả Phời

8h00’ ngày 08/4/2021

HT UBND

Đ/c  Phạm Huy Bình – Bí thư Đảng ủy xã Tả Phời

Đ/c Đặng Hải Hồng - Giảng viên TTCT thành phố

15

Phường Lào Cai

14h00’ ngày 08/4/2021

HT UBND

Đ/c Nguyễn Thị Thu Phương- Bí thư Đảng ủy phường Lào Cai

Đ/c  Phan Trọng Quyên - Ban Tuyên giáo Thành ủy

16

Phường Duyên Hải

8h00’ ngày  09/4/2021

HT UBND

Đ/c  Bùi Đại Quang – Bí thư Đảng ủy phường Duyên Hải

 

17

Xã Hợp Thành

8h00’ngày 09/4/2021

HT UBND

Đ/c Phạm Đình Thiệp – Bí thư Đảng ủy xã Hợp Thành

Đ/c Vũ  Thị Thanh Nga- Giảng viên TTCT thành phố

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 251
  • Trong tuần: 3,123
  • Tất cả: 362,170
Đăng nhập