Lịch tổ chức hội nghị tuyên vận xã, phường, thị trấn tháng 5 năm 2021

 

1. Huyện Bát Xát

 

TT

Tên đơn vị

Thời gian

Địa điểm tổ chức

Đơn vị, cá nhân

Đơn vị

theo dõi tổng hợp

1

Xã Tòng Sành

7h30’ngày 11

Hội trường UBND xã

- Vũ Thị Kim Tuyết, Trưởng Ban Tuyên giáo HU

- Đỗ Thị Huyền, HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

 

 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

2

Xã Quang Kim

7h30’ngày 10

Nhà VH xã

- Trần Quốc Định, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

- Nguyễn Thị Thanh Hải, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

3

Xã Trịnh Tường

13h30’ngày 06

Hội trường UBND xã

Đỗ Thanh Tùng , Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện

4

Xã Bản Vược

7h30’ngày 11

Hội trường UBND xã

Doãn Thanh Sơn, UV BTV, Trưởng Công an huyện

5

Xã Bản Qua

7h30’ngày 10

Hội trường UBND xã

Phàng Thị Cở, UV BTV, Chủ tịch UB MTTQ huyện

6

Thị trấn

07h30’ngày 05

H.Trường UBND TT

Phạm Năng Chung, HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

7

Xã A Mú Sung

7h30’ngày 10

Hội trường UBND xã

Nguyễn Thanh Trình, Chánh thanh tra huyện

8

Xã Nậm Chạc

7h30’ngày 07

Hội trường UBND xã

Bùi Thị Tuyết, Chủ tịch Hội phụ nữ

9

Xã Phìn Ngan

7h30’ngày 10

Hội trường UBND xã

Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trưởng Phòng GD&ĐT

10

Xã Cốc Mỳ

7h30’ngày 11

Hội trường UBND xã

Cao Vân Anh, Viện Trưởng viện kiểm sát nhân dân 

11

Xã Bản Xèo

7h30’ngày 10

Hội trường UBND xã

- Phạm Tất Cường, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT HU

- Bùi Thanh Hải, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

 

Đơn vị

theo dõi tổng hợp:

 

Ban

Dân vận Huyện ủy

12

Xã A Lù

7h30’ngày 10

Hội trường UBND xã

Tô Văn Thanh , Trường Phòng Kinh tế - Hạ tầng

13

Xã Y Tý

7h30’ngày 10

Hội trường UBND xã

Lục Như Trung, Trưởng Phòng Tài nguyên môi trường

14

Xã Trung Lèng Hồ

13h30’ngày 10

Hội trường UBND xã

Vương Mạnh Phú, Bí Thư huyện đoàn

15

Xã Sàng Ma Sáo

7h30’ngày 10

Hội trường UBND xã

Phạm Văn Tâm, Trưởng Phòng Văn hóa và thông tin

16

Xã Dền Thàng

7h30’ngày  13

Hội trường UBND xã

Nguyễn Đức Bình, Trưởng Phòng LĐ TBXH

17

Xã Pa Cheo

7h30’ngày 10

Hội trường UBND xã

Vũ Văn Sinh, Trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch

18

Xã Nậm Pung

7h30’ngày 10

Hội trường UBND xã

Nguyễn Ngọc Minh, Phó chủ nhiệm UBKT

19

Xã Dền Sáng

7h30’ngày 10

Hội trường UBND xã

Nguyễn Việt Cường, Trưởng Phòng nội vụ

20

Xã Mường Hum

7h30’ngày 10

Hội trường UBND xã

Ngô Đức Quang, Chánh án toà án nhân dân

21

Xã Mường Vi

7h30’ngày 10

Hội trường UBND xã

Nguyễn Hữu Huyến, Chủ tịch LĐLĐ huyện

 

 

2. Huyện Bảo Thắng

 

TT

Tên đơn vị

Thời gian tổ chức

(Sáng 7h30; chiều 13h30)

Địa điểm tổ chức

Đơn vị phụ trách

Điện thoại

Ghi chú

1

Gia Phú

Sáng 05/5/2021

Trụ sở UBND xã

Ban Tuyên giáo HU

0979 483867

 

2

Bản Cầm

Chiều 07/5/2021

Trụ sở UBND xã

Ban Tuyên giáo HU

0979 483867

 

3

Phong Niên

Chiều 10/5/2021

Trụ sở UBND xã

Ban Tuyên giáo HU

0979 483867

 

4

TT Phong Hải

Sáng 05/5/2021

Trụ sở UBND xã

Ban Dân vận HU

0359913882

 

5

Thái Niên

Chiều 07/5/2021

Trụ sở UBND xã

Ban Dân vận HU

0359913882

 

6

Phú Nhuận

Sáng 07/5/2021

Trụ sở UBND xã

Ban Dân vận HU

0359913882

 

7

Bản Phiệt

Sáng 07/5/2021

Trụ sở UBND xã

Huyện đoàn

0868060666

 

8

Sơn Hà

Sáng 05/5/2021

Trụ sở UBND xã

Ủy ban Kiểm tra

0988 768 945

 

9

Xuân Quang

Sáng 07/5/2021

Trụ sở UBND xã

Hội LH phụ nữ

0396 689369

 

10

Xuân Giao

Sáng 07/5/2021

Trụ sở UBND xã

Ủy ban MTTQ

0376963668

 

11

TT Phố Lu

Sáng 07/5/2021

Trụ sở UBND xã

Hội cựu chiến binh

0904 821 956

 

12

TT Tằng Loỏng

Sáng 06/5/2021

Trụ sở UBND xã

Văn Phòng HU

0868 033829

 

13

Sơn Hải

Sáng 11/5/2021

Trụ sở UBND xã

Liên đoàn lao động

0968 088409

 

14

Trì Quang

Sáng 06/5/2021

Trụ sở UBND xã

Hội nông dân

0979827217

 

 

3. Huyện Bảo Yên

 

TT

Đơn vị

Thời gian

Địa điểm

Cơ quan phụ trách

Sáng

Chiều

Cơ quan phụ trách

Điện thoại

1

TT Phố Ràng

06/5/2021

 

Trụ sở UBND thị trấn

Hội LHPN huyện Bảo Yên

0214.3876.290

2

Việt Tiến

06/5/2021

 

Nhà văn hóa thôn Tân Bèn

Hội Nông dân huyện Bảo Yên

0214.3876.292

3

Tân Tiến

05/5/2021

 

Trụ sở UBND xã

Ban Dân vận Huyện ủy Bảo Yên

0214.3876.121

4

Nghĩa Đô

 

07/5/2021

Trụ sở UBND xã

Ban Tổ chức Huyện ủy Bảo Yên

0214.3876.120

5

Yên Sơn

11/5/2021

 

Trụ sở UBND xã

Ủy ban MTTQ huyện Bảo Yên

0214.3876.322

6

Cam Cọn

06/5/2021

 

Trụ sở UBND xã

Huyện đoàn Bảo Yên

0214.3876.294

7

Kim Sơn

07/5/2021

 

Trụ sở UBND xã

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bảo Yên

0214.3876.122

8

Vĩnh Yên

07/5/2021

 

Trụ sở UBND xã

Ban Tổ chức Huyện ủy Bảo Yên

0214.3876.120

9

Thượng Hà

07/5/2021

 

Trụ sở UBND xã

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bảo Yên

0214.3876.122

10

Minh Tân

07/5/2021

 

Trụ sở UBND xã

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bảo Yên

0214.3876.122

11

Xuân Hòa

10/5/2021

 

Trụ sở UBND xã

Ban Dân vận Huyện ủy Bảo Yên

0214.3876.121

12

Tân Dương

 

10/5/2021

Trụ sở UBND xã

Văn phòng Huyện ủy Bảo Yên

0214.3876.219

13

Xuân Thượng

11/5/2021

 

Trụ sở UBND xã

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Bảo Yên

0214.3876.173

14

Phúc Khánh

12/5/2021

 

Trụ sở UBND xã

Ban Dân vận Huyện ủy Bảo Yên

0214.3876.121

15

Điện Quan

10/5/2021

 

Trụ sở UBND xã

Liên đoàn lao động huyện Bảo Yên

0214.3876.054

16

Bảo Hà

 10/5/2021

 

Trụ sở UBND xã

Hội Cựu chiến binh huyện Bảo Yên

0214.3876.291

17

Lương Sơn

13/5/2021

 

Trụ sở UBND xã

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Bảo Yên

0214.3876.173

 

 

4. Huyện Bắc Hà

 

TT

Tên đơn vị

(xã, thị trấn)

Thời gian tổ chức

Địa điểm tổ chức

Đơn vị, cá nhân

 (cấp huyện, TP)

 phụ trách

Điện thoại

 (Phó BTV c.trách)

Ghi chú

1

Thải Giàng Phố

Sáng 10/5

Trụ sở UBND xã

UBKT Huyện ủy

0984667398

 

2

Nậm Khánh

Sáng 10/5

Trụ sở UBND xã

Ban Tổ chức

0818994569

 

3

Nậm Mòn

Sáng 10/5

Trụ sở UBND xã

Ban Dân vận

0327648234

 

4

Bản Liền

Sáng 7/5

Trụ sở UBND xã

Ban Tổ chức

0977200415

 

5

Cốc Ly

Sáng 07/5

Trụ sở UBND xã

Hội Phụ nữ

0915114990

 

6

Bản Cái

Sáng 10/5

Trụ sở UBND xã

Huyện đoàn

0383584880

 

7

Nậm Lúc

Sáng 10/5

Trụ sở UBND xã

Ban Tuyên giáo

0966192097

 

8

Cốc Lầu

Sáng 10/5

Trụ sở UBND xã

Huyện đoàn

0977047071

 

9

Tả Củ Tỷ

Sáng 12/5

Trụ sở UBND xã

UBKT Huyện ủy

0974828158

 

10

Lùng Cải

Sáng 10/5

Trụ sở UBND xã

LĐLĐ huyện

0353950952

 

11

Lùng Phình

Sáng 07/5

Trụ sở UBND xã

Hội Nông dân

0984777669

 

 12

Tả Văn Chư

Sáng 07/5

Trụ sở UBND xã

Ban Dân vận

0943645183

 

13

Hoàng Thu Phố

Sáng 06/5

Trụ sở UBND xã

MTTQ huyện

0352339244

 

14

Na Hối

Sáng 10/5

Trụ sở UBND xã

MTTQ huyện

0977460415

 

15

Bản Phố

Sáng 10/5

Trụ sở UBND xã

Hội Nông dân

0868914085

 

16

Nậm Đét

Sáng 10/5

Trụ sở UBND xã

Ban Tuyên giáo

0353796198

 

17

Bảo Nhai

Sáng 07/5

Trụ sở UBND xã

Hội Phụ nữ huyện

0372017015

 

18

Thị Trấn Bắc Hà

Sáng 10/5

Trụ sở UBND thị trấn

Hội Cựu chiến binh

0973330595

 

19

Tà Chải

Chiều 07/5

Trụ sở UBND xã

Hội Cựu chiến binh

0915832045

 

 

5. Huyện Mường Khương

 

TT

Tên xã, thị trấn

Ngày tổ chức hội nghị

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

XÃ BẢN LẦU

10/5/2021

Từ 13h00”

Hội trường UBND xã

 

2

XÃ BẢN XEN

12/5/2021

Từ 7h30”

Thôn Thịnh Ổi

 

3

XÃ LÙNG VAI

12/5/2021

Từ 7h30”

Thôn Cốc Lầy

 

4

XÃ THANH BÌNH

06/5/2021

Từ 7h30”

 Tại nhà văn hóa thôn Pờ Hồ

 

5

XÃ NẬM CHẢY

12/5/2021

Từ 7h30”

Thôn Lao Chải

 

6

XÃ TUNG CHUNG PHỐ

07/5/2021

Từ 7h30”

Hội trường UBND xã

 

7

TT MƯỜNG KHƯƠNG

07/5/2021

Từ 7h30”

Hội trường UBND xã

 

8

XÃ TẢ NGÀI CHỒ

10/5/2021

Từ 7h30”

Hội trường UBND xã

 

9

XÃ PHA LONG

07/5/2021

Từ 7h30”

Thôn Pha Long 1

 

10

XÃ DÌN CHIN

13/5/2021

Từ 7h30”

Hội trường UBND xã

 

11

XÃ TẢ GIA KHÂU

12/5/2021

Từ 7h30”

Hội trường UBND xã

 

12

XÃ NẤM LƯ

10/5/2021

Từ 7h30”

Hội trường UBND xã

 

13

XÃ LÙNG KHẤU NHIN

05/5/2021

Từ 7h30”

Hội trường UBND xã

 

14

XÃ CAO SƠN

11/5/2021

Từ 7h30”

Hội trường UBND xã

 

15

XÃ LA PAN TẨN

10/5/2021

Từ 7h30”

Hội trường UBND xã

 

16

XÃ TẢ THÀNG

07/5/2021

Từ 7h30”

Hội trường UBND xã

 

 

6. Thị xã Sa Pa

 

TT

Tên đơn vị

Thời gian tổ chức

Địa điểm tổ chức

Đơn vị phụ trách

1

phường Sa Pa

Sáng 11/5/2021

Trụ sở UBND phường

Ban Dân vận Thị ủy

2

xã Trung Chải

Sáng 20/5/2021

Trụ sở UBND xã

Ban Dân vận Thị ủy;

Hội Nông dân thị xã

3

phường Cầu Mây

Sáng 10/5/2021

Trụ sở UBND phường

Ban Tuyên giáo Thị ủy

4

xã Tả Van

Sáng 13/5/2021

Trụ sở UBND xã

5

xã Tả Phìn

Sáng 10/5/2021

Trụ sở UBND xã

 

UBKT Thị ủy

6

xã Mường Hoa

Sáng 10/5/2021

Trụ sở UBND xã

7

phường Sa Pả

Sáng 06/5/2021

Trụ sở UBND phường

Ban Tổ chức Thị ủy

8

xã Bản Hồ

Sáng 10/5/2021

Trụ sở UBND xã

Ban Tổ chức Thị ủy; Thị đoàn

9

phường Ô Quý Hồ

Sáng 12/5/2021

Trụ sở UBND phường

Liên đoàn LĐ thị xã

10

xã Liên Minh

Sáng 11/5/2021

Trụ sở UBND xã

UB MTTQ thị xã

11

phường Phan Si Păng

Sáng 14/5/2021

Trụ sở UBND phường

UB MTTQ thị xã

12

phường Hàm Rồng

Sáng 14/5/2021

Trụ sở UBND phường

Hội Nông dân thị xã; VP Thị ủy

13

xã Ngũ Chỉ Sơn

Sáng 07/5/2021

Trụ sở UBND xã

Hội CCB thị xã

14

xã Hoàng Liên

Sáng 14/5/2021

Trụ sở UBND xã

Trung tâm Chính trị thị xã

15

xã Thanh Bình

Sáng 12/5/2021

Trụ sở UBND xã

Hội Phụ nữ thị xã

16

xã Mường Bo

Sáng 14/5/2021

Trụ sở UBND xã

Thị đoàn Sa Pa

 

7. Huyện Si Ma Cai

 

TT

Tên đơn vị

Thời gian tổ chức

Địa điểm tổ chức

Đơn vị phụ trách

Ghi chú

1

Sán Chải

Sáng 07/5/2021

Trụ sở UBND xã

Hội phụ nữ

 

2

Sín Chéng      

Sáng 07/5/2021

Trụ sở UBND xã

Ban Tuyên giáo

 

3

Nàn Sín

Sáng 10/5/2021

Trụ sở UBND xã

Ủy ban MTTQ huyện

 

4

Nàn Sán

Sáng 10/5/2021

Trụ sở UBND xã

Ban Dân vận

 

5

Thào Chư Phìn   

Sáng 10/5/2021

Trụ sở UBND xã

Huyện đoàn

 

6

Lùng Thẩn

Sáng 10/5/2021

Trụ sở UBND xã

Ban Dân vận

 

7

Quan Hồ Thẩn

Sáng 12/5/2021

Trụ sở UBND xã

Hội cựu chiến binh

 

8

Si Ma Cai

Sáng 13/5/2021

Trụ sở UBND TT

Liên đoàn lao động

 

9

Cán Cấu

Sáng 14/5/2021

Trụ sở UBND xã

Hội nông dân

 

10

Bản Mế

Sáng 14/5/2021

Trụ sở UBND xã

Ban Tuyên giáo

 

 

8. Huyện Văn Bàn

TT

Tên đơn vị

Thời gian tổ chức

(Từ 7h30 phút)

Địa điểm tổ chức

Cơ quan, đơn vị phụ trách

Điện thoại

Ghi chú

1

Xã Dương Quỳ

7/5/2021

Thôn Nậm Hốc

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

0214.3882.148

 

 

2

Xã Dần Thàng

10/5/2021

UBND xã

3

Xã Tân An

10/5/2021

UBND xã

4

Xã Chiềng Ken

11/5/2021

UBND xã

Ban Dân vận Huyện ủy

0214.3882.238

 

 

5

Xã Liêm Phú

8/5/2021

UBND xã

6

Xã Nậm Tha

10/5/2021

UBND xã

7

Xã Khánh yên Trung

10/5/2021

UBND xã

Ban Tổ chức Huyện ủy

0214.3882.110

 

 

8

Xã Nậm Chày

11/5/2021

UBND xã

9

Xã Thẳm Dương

7/5/2021

Thôn Nặm Miện

10

Xã Hòa Mạc

10/5/2021

Thôn Làng Mạc

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

0214.3882.149

 

 

11

Xã Làng Giàng

11/5/2021

UBND xã

12

Thị trấn Khánh Yên

11/5/2021

UBND thị trấn

13

Xã Võ Lao

10/5/2021

UBND xã

UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện

0214.3882.112

 

14

Xã Nậm Dạng

7/5/2021

Thôn Nậm Kẹn

15

Xã Nậm Mả

7/5/2021

UBND xã

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

0214.3882.194

 

16

Xã Khánh Yên Hạ

11/5/2021

UBND xã

17

Xã Nậm Xây

9/5/2021

UBND xã

Hội Nông dân

0214.3882.193

 

18

Xã Khánh Yên Thượng

10/5/2021

UBND xã

19

Xã Nậm Xé

10/5/2021

Thôn Ta Náng

Huyện đoàn

0214.3788.868

 

20

Xã Minh Lương

7/5/2021

UBND xã

21

Xã Tân Thượng

10/5/2021

UBND xã

Hội Cựu chiến binh huyện

0214.3882.270

22

Xã Sơn Thủy

14/5/2021

Thôn Tam Đỉnh

Liên Đoàn Lao động huyện

0214.3882.273

 

 

9. Thành phố Lào Cai

 

TT

Tên đơn vị

Thời gian

Địa điểm

Lãnh đạo dự chỉ đạo

Cán bộ dự và theo dõi

1

Phường  Bình Minh

14h00 ngày 05/5/2021

HT UBND

Đ/c  Đoàn Văn Ngàn  -  UV BTV- Chủ tịch UBMTTQ thành phố

 

2

Phường Nam Cường

14h00 ngày 5/5/2021

HT UBND

Đ/c Trần Ngọc Điểm- Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

 

3

Xã Vạn Hòa

13h30’ ngày 6/5/2021

HT UBND

Đ/c Đặng Song Nam- UVBTV- Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

 

4

Phường Kim Tân

08h00’ ngày 6/5/2021

HT UBND

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư  Đảng ủy phường Kim Tân

Đ/c La Thị Kiều Liên - Ban Dân vận Thành ủy

5

Phường Pom Hán

8h00’ ngày 06/5/2021

HT UBND

Đ/c  Nguyễn Trung Bẩy - UV BTV- Trưởng Ban Dân vận Thành ủy

 

6

Xã Đồng Tuyển

8h00’ ngày 06/5/2021

HT UBND

Đ/c Trương Thị Vân Anh- Bí thư Thành Đoàn Lào Cai

 

7

Phường  Xuân Tăng

13h30’ ngày 6/5/2021

HT UBND

Đ/c  Trần Thị Nguyệt -  UV BTV- Trưởng Ban Tuyên giáo Thành  ủy

 

 

8

Xã Cốc San

14h00’ngày  06/5/2021

HT UBND

Đ/c Nguyễn Tiến Khôi – Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố

 

9

Thống Nhất

7h30’ ngày  07/5/2021

HT UBND

Đ/c  Trần Thị Nguyệt -  UV BTV- Trưởng Ban Tuyên giáo Thành  ủy

 

 

10

Xã Cam Đường

7h30’ ngày 07/5/2021

NVH Thôn Đất Đèn

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố

 

11

Phường Cốc Lếu

7h30’ ngày 07/5/2021

HT UBND

Đ/c Đào Thị Thu Hằng - Bí thư Đảng ủy phường Cốc Lếu

Đ/c  Phan Trọng Quyên - BTG Thành ủy

12

Phường Lào Cai

7h30’ ngày 07/5/2021

HT UBND

Đ/c Nguyễn Thuần Hưng- UV BTV- Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

 

13

Phường Bắc Lệnh

7h30’ ngày 07/5/2021

HT UBND

Đồng Tố Nga  - Thành ủy viên - Chủ tịch Hội LHPN thành phố

 

14

Phường Bắc Cường

13h30’ ngày 7/5/2021

HT UBND

Đ/c  Lương Thị Thu Hương- Phó Giám đốc TT CT thành phố

 

15

Xã Tả Phời

13h30’ ngày 0/5/2021

HT UBND

Đ/c Phạm Huy Bình- Bí thư Đảng ủy xã Tả Phời

Đ/c Hoàng Trọng Tuệ - Ban Dân vận Thành ủy

16

Xã Hợp Thành

14h00’ngày 10/5/2021

HT UBND

Đ/c Phạm Thị Hân – Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ thành phố

 

17

Phường Duyên Hải

8h00’ ngày  11/5/2021

HT UBND

Đ/c Hoàng Kim Chi- Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 325
  • Trong tuần: 3,197
  • Tất cả: 362,244
Đăng nhập