Kế hoạch tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 140

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-UBBC ngày 22/01/2021 của Ủy ban Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai về việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (sau đây gọi là Bầu cử); Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 15/01/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc lãnh đạo cuộc Bầu cử trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền cuộc Bầu cử; Quyết định số 07/QĐ-UBBC ngày 25/01/2021 của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Lào Cai về việc thành lập Tiểu ban thông tin, tuyên truyền về Bầu cử. 

Ngày 03/02/2021 Tiểu ban Thông tin Tuyên truyền đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, trang trí khánh tiết phục vụ Bầu cử 


Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thông tin mới nhất
Thư viện VIDEO
Nậm Sài với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 285
  • Trong tuần: 3,157
  • Tất cả: 362,204
Đăng nhập