Cần nhìn rộng để thấy rõ bức tranh nông nghiệp của tỉnh
Lượt xem: 50

Sáng 17/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Xuân Phong, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh uỷ đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về kết quả phát triển nông - lâm nghiệp, nông thôn năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp đột phá giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

7 khó khăn, hạn chế trong sản xuất nông nghiệp

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Đỗ Văn Duy nêu rõ: Giai đoạn 2015-2020, sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong tổng số 5 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra có 3 chỉ tiêu vượt, 2 chỉ tiêu đạt 100%; trong tổng số 10 chỉ tiêu của Đề án Tái cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020 có 5 chỉ tiêu vượt, 5 chỉ tiêu đạt 100%.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Đỗ Văn Duy báo cáo tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT cũng thẳng thắn nêu rõ 7 khó khăn, hạn chế trong sản xuất nông - lâm nghiệp thời gian qua. Đó là, biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, khó lường tác động trực tiếp, tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp; đại dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng đến xuất khẩu nông - lâm sản. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa chưa phổ biến trong khi tiềm năng lợi thế sản xuất nông nghiệp của các địa phương còn lớn. Việc tích tụ đất đai để có quy mô đủ lớn cho sản xuất hàng hóa khó thực hiện do chưa có đủ cơ sở dữ liệu đất đai; do các quy định về hạn điền, về chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đặc biệt nhận thức của người dân hạn chế, nên khó khăn trong vận động dồn điền đổi thửa, góp đất tham gia sản xuất. Chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn bất cập, chủ yếu là chính sách an sinh, nên chưa tạo được động lực cho sản xuất hàng hoá. Liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm còn lỏng lẻo; nhiều sản phẩm đã được chứng nhận sản xuất an toàn nhưng quy mô còn nhỏ, khối lượng ít. Bộ máy tổ chức còn nhiều bất cập, chưa hiệu quả, hệ thống thú y, bảo vệ thực vật chậm kiện toàn, đổi mới; sự phối hợp giữa các ngành có lúc chưa kịp thời, một số địa phương chưa thực sự vào cuộc, chưa quan tâm đúng mức đến sản xuất nông nghiệp, còn thực hiện theo phong trào, thiếu tính định hướng. Công tác xúc tiến đầu tư chưa được quan tâm thường xuyên, chế biến nông - lâm sản còn bị động, chưa có sự đầu tư lớn, nên giá trị ngành nông nghiệp còn thấp.

6 giải pháp đột phá

Về chỉ tiêu, kế hoạch triển khai sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2021 và giai đoạn 2021- 2025: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt từ 5% - 5,5%. Giá trị sản phẩm thu hoạch/ha đất trồng trọt và nuôi thủy sản năm 2021 đạt 85 triệu đồng, đến năm 2025 đạt 100 triệu đồng/ha. Năm 2021, phát triển mới 20 chuỗi nông sản an toàn được xác nhận; chuẩn hóa và công nhận ít nhất 30 sản phẩm OCOP; đến hết năm 2025, phát triển mới 100 chuỗi nông sản an toàn được xác nhận; chuẩn hóa và công nhận ít nhất 150 sản phẩm OCOP. Năm 2021, nâng tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt 56,82%, đến năm 2025 đạt trên 60%. Năm 2021, phấn đấu có 15 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới; lũy kế hết năm 2021 có 72 xã duy trì và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2025, toàn tỉnh có 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 1 huyện nông thôn mới nâng cao; 94  đạt chuẩn nông thôn mới.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu làm rõ một số kiến nghị của ngành nông nghiệp.

Để hoàn thành được mục tiêu đề ra, ngành nông nghiệp tỉnh đề ra 6 giải pháp mang tính đột phá. Đó là, tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá; thực hiện kế hoạch trồng rừng mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với công nghiệp chế biến gỗ, lâm sản bền vững; thu hút đầu tư, phát triển mạng lưới các nhà máy, cơ sở chế biến, bảo quản nâng cao giá trị nông sản; quy hoạch và cơ cấu lại vùng sản xuất dược liệu hiện có, đảm bảo phát triển dược liệu bền vững; tập trung xây dựng nông thôn mới; nâng cao năng lực quản lý, đổi mới sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, ngành nông nghiệp tỉnh kiến nghị, đề xuất với tỉnh xem xét tháo gỡ khó khăn liên quan đến bộ máy tổ chức, cơ chế, chính sách, nguồn lực thực hiện và một số nội dung khác.

Cần nhìn rộng để thấy rõ bức tranh của nông nghiệp

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường cho rằng, cơ cấu nội ngành nông nghiệp đang bất hợp lý; một số nội dung thực hiện chưa sát với thực tế, triển khai nhưng không đánh giá, tổng kết, gây mất niềm tin với nông dân; chưa sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, để phân tán nguồn lực, đây là vấn đề mà ngành cần phải nghiêm túc nhìn nhận, không phải “đổ lỗi” cho ngành tài chính và các địa phương. Vai trò quản lý nhà nước của các đơn vị trực thuộc còn mờ nhạt; truyền thông về nông nghiệp còn yếu.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, ngành nông nghiệp phải quan tâm đến sản xuất thực tế, vận động người dân trồng cấy, nhưng không lo đầu ra cho sản phẩm, điều này nhìn rõ với cây sả, cây dâu tằm. Ngành cần thay đổi các chỉ tiêu kế hoạch, sản lượng, phải chủ động chuyển đổi diện tích các cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng hiệu quả cao và phải có sự tham gia trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước. Dứt khoát phải thực hiện quy chủ rừng đối với các tổ chức, cá nhân; tháo gỡ khó khăn trong việc giao đất, giao rừng, đừng để “giao rừng nhưng không giao được đất”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Vũ Xuân Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Vũ Xuân Cường khẳng định: Lào Cai có nhiều tiềm năng, lợi thế cho phát triển nông nghiệp, nhưng hiệu quả chưa tương xứng. Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế, ngành nông nghiệp cần phải xác định chiến lược phát triển cụ thể, với những hướng đi, giải pháp phù hợp với thực tiễn trong giai đoạn tới, bám sát Đề án số 01 của Tỉnh uỷ giai đoạn 2021 -2025 và những dự án trọng tâm mà ngành đã xác định.

Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong đề nghị ngành nông nghiệp cần nhìn rộng ra khu vực để thấy rõ bức tranh của nông nghiệp Lào Cai. Dù có điều kiện, lợi thế, nhưng thực tế nông nghiệp của tỉnh đang đi sau một số tỉnh. “Chúng ta cứ tự hào, nói nhiều về dược liệu, cá nước lạnh, cây ôn quả ôn đới, lâm nghiệp, nhưng thực sự chưa thành vùng hàng hoá như Sơn La và một số tỉnh khác”, Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh.

Trình độ sản xuất của nông dân còn hạn chế; năng suất, chất lượng cây trồng còn thấp; chưa liên kết chặt chẽ trong phát triển và tiêu thụ sản phẩm, “mạnh ai người đấy làm”. Các sản phẩm OCOP của tỉnh nhiều nhưng chỉ mang tính trình diễn, mà chưa có sản phẩm chiếm lĩnh thị trường.

Từ những hạn chế đó, Bí thư Tỉnh uỷ cho rằng, cần phải có những nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp. Muốn vậy, phải có cơ chế tốt, sự vận dụng tốt, tác nghiệp tốt và sự phối hợp tốt. Cần xác định rõ những lĩnh vực, cây trồng trọng điểm cần đầu tư để có phương án tích tụ đất đai, nguồn lực, liên kết sản xuất, gia tăng giá trị ngành.

Hỗ trợ cho nông nghiệp chính là hỗ trợ cho nông dân, do vậy tỉnh sẽ có nghị quyết chuyên đề, tuy nhiên ngành nông nghiệp phải chủ động phối hợp với các ngành, địa phương của tỉnh, nhất là tranh thủ được sự ủng hộ của Bộ Nông nghiệp và PTNT. "Bằng mọi giá, kết thúc nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành nông nghiệp tỉnh phải xác lập được vị thế mới trong khu vực", Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu.

Nguồn Báo Lào Cai
Thông tin mới nhất
Thư viện VIDEO
Nậm Sài với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 374
  • Trong tuần: 3,246
  • Tất cả: 362,293
Đăng nhập