Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Sở Nông nghiệp và PTNT ký kết chương trình phối hợp công tác
Lượt xem: 155

Chiều 30/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Lễ ký kết có sự tham gia của đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Văn Duy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cùng lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên hai cơ quan.

Quang cảnh buổi lễ ký kết

Trong giai đoạn 2015 - 2020, trên cơ sở chương trình phối hợp, theo chức năng, nhiệm vụ 2 cơ quan đã triển khai đúng định hướng, mục đích, yêu cầu. Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Sở Nông nghiệp và PTNT đã được cụ thể hóa bằng các hoạt động, việc làm thường xuyên và đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan đã mang lại hiệu quả thiết thực đối với việc xây dựng nông thôn mới nói riêng và phát triển kinh tế, xã hội ở tỉnh nói chung. Nội dung phối hợp hằng năm được lựa chọn kỹ lưỡng, có trọng tâm và triển khai kịp thời; hình thức phối hợp tuyên truyền được thường xuyên đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đối tượng tuyên truyền, có tác động trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của từng ngành, địa phương.

Ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025.

Tại buổi lễ, đồng chí Dương Đức Huy và đồng chí Đỗ Văn Duy đại diện cho hai bên ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, nội dung phối hợp sẽ tập trung vào định hướng tư tưởng, chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, chủ trương về phát triển ngành nông nghiệp, trọng tâm là các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được nêu trong Đề án số 01-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025, nhất là 03 mục tiêu (phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; sắp xếp dân cư nông thôn; xây dựng nông thôn mới) và 04 nhóm nhiệm vụ cụ thể thực hiện 03 mục tiêu được nêu trong Đề án số 01-ĐA/TU nhằm tạo được sự đồng thuận của Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện. Tích cực phối hợp vận động, giải thích tạo sự thống nhất trong Nhân dân khi có những tình huống phát sinh liên quan đến quá trình triển khai.

Định hướng tuyên truyền về: Luật bảo vệ và phát triển rừng; Nghị định của Chính phủ quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng; Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản… Tuyên truyền chủ trương của Trung ương, của tỉnh về nông nghiệp và phát triển nông thôn, tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện trong cán bộ, Nhân dân.

Phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện, triển khai các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn,… và hiệu quả kinh tế - xã hội, lợi ích của chương trình, dự án, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

Phối hợp điều tra, thăm dò ý kiến của Nhân dân trong quá trình thực hiện chương trình, dự án của ngành nông nghiệp có liên quan đến đời sống của nông dân, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện. 

Tổ chức, triển khai tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các mục tiêu, cơ chế, chính sách của chương trình, đề án, dự án của ngành đến các tầng lớp Nhân dân. Xây dựng kịch bản thực hiện công tác tư tưởng khi triển khai các chương trình, dự án, đề án lớn thuộc ngành nông nghiệp hoặc khi xử lý, giải quyết các vấn đề nổi cộm bức xúc liên quan đến đất đai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, môi trường,…

Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kết quả thực hiện các nhiệm vụ của ngành nông nghiệp; nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Phối hợp tham mưu cho cấp ủy nội dung chỉ đạo phương án người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân khi có bức xúc xảy ra. Trao đổi, họp bàn, xây dựng và triển khai phương án phối hợp giải quyết bức xúc. Tổ chức họp báo thông báo tình hình, chủ trương, biện pháp của cơ quan có trách nhiệm trước, trong và sau giải quyết. Phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật; quyền và nghĩa vụ công dân và những vấn đề chính sách, pháp luật đã quy định liên quan đến nội dung đang gây ra bức xúc, được xã hội quan tâm.

Tăng cường phối hợp bằng các hình thức: tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền qua hoạt động văn hóa văn nghệ và khai thác hiệu quả trên nền tảng công nghệ thông tin, mạng xã hội.

Hoàng Văn Hợp

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thông tin mới nhất
Thư viện VIDEO
Nậm Sài với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 341
  • Trong tuần: 3,213
  • Tất cả: 362,260
Đăng nhập