Cu-ba vững bước xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh
Lượt xem: 18
Những ngày này, toàn Ðảng, toàn quân và nhân dân Cu-ba anh em hân hoan chào đón sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đó là Ðại hội toàn quốc lần thứ VIII của Ðảng Cộng sản Cu-ba (PCC). Diễn ra từ ngày 16 đến 19-4-2021, Ðại hội VIII Ðảng Cộng sản Cu-ba xem xét những vấn đề quan trọng của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. Ðây là kỳ đại hội mang tính bước ngoặt, kết thúc quá trình chuyển giao thế hệ lãnh đạo lịch sử và có ý nghĩa, tầm quan trọng chiến lược với vận mệnh quốc gia, bảo đảm sự tiếp nối của tiến trình cách mạng và sự không thể đảo ngược của chủ nghĩa xã hội. Với tinh thần chiến thắng Hi-rôn và truyền thống cách mạng kiên cường, Ðại hội VIII Ðảng Cộng sản Cu-ba khẳng định quyết tâm vượt qua mọi thách thức, vững vàng trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh và bền vững.

Ngày 01-01-1959, cách mạng Cu-ba thành công, nhân dân và các chiến sĩ cách mạng yêu nước Cu-ba, dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô, đã lật đổ chế độ độc tài Ba-ti-xta, thiết lập Nhà nước công nông đầu tiên ở Tây bán cầu, đưa "hòn đảo tự do" bước vào kỷ nguyên mới, độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Sự ra đời và tồn tại của Nhà nước Cu-ba xã hội chủ nghĩa đã cổ vũ, khích lệ các dân tộc bị áp bức trên thế giới đẩy mạnh cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Tuy nhiên, trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hòng khuất phục nhà nước cách mạng non trẻ, Cu-ba phải đương đầu nhiều khó khăn, nhất là chính sách bao vây, cấm vận.

Qua 62 năm và bảy kỳ Ðại hội Ðảng, nhân dân Cu-ba dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Cu-ba đã kiên cường đấu tranh, làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, đưa "đảo quốc vùng Ca-ri-bê" tiếp tục vững bước trên con đường đã lựa chọn. Với sức sáng tạo, lao động quên mình, nhân dân Cu-ba đã vượt qua bao khó khăn, từng bước giành những thành tựu to lớn. Từ năm 2009, Cu-ba bắt đầu áp dụng một số chính sách kinh tế - xã hội mới. Tháng 4-2011, Ðại hội VI Ðảng Cộng sản Cu-ba đề ra đường lối cập nhật hóa mô hình kinh tế - xã hội, mở rộng sự tham gia của các thành phần kinh tế phi nhà nước, tăng phân cấp quản lý và tính tự chủ; đẩy mạnh cải cách, khuyến khích mô hình kinh tế tự doanh, giảm bao cấp, thực hiện chính sách thuế mới...

Trong 5 năm đầu thực hiện, tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế - xã hội được triển khai sâu rộng và đem lại một số kết quả tích cực, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2011 - 2015 đạt trung bình 2,8%. Giai đoạn 2016 - 2020, tăng trưởng kinh tế Cu-ba chậm lại do các biện pháp siết chặt bao vây, cấm vận. Năm 2020, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và khó lường, tác động sâu rộng tới các quốc gia trên thế giới, Cu-ba cũng đương đầu nhiều khó khăn, khi tăng trưởng kinh tế thấp, xuất khẩu dịch vụ y tế suy giảm, tiến trình cập nhật mô hình kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng...

Trước khó khăn, Ðảng Cộng sản và nhân dân Cu-ba anh em đã thể hiện nỗ lực vượt bậc và ý chí quyết tâm đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh và bền vững trên đảo quốc anh hùng. Ðại hội VIII Ðảng Cộng sản Cu-ba tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế giai đoạn 2016 - 2021 và vạch kế hoạch phát triển tới năm 2030; đánh giá tổng thể việc cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế và thảo luận, thông qua văn kiện cập nhật hóa đường lối cho giai đoạn tới. Ðảng Cộng sản và nhân dân Cu-ba khẳng định tiếp tục triển khai đường lối cập nhật hóa mô hình kinh tế - xã hội, nỗ lực tháo gỡ khó khăn, bảo vệ vững chắc thành quả đã đạt được, kiên trì với các mục tiêu phát triển và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, duy trì và thúc đẩy sự ủng hộ, đoàn kết với nhân dân thế giới, tiếp tục chính sách đối ngoại năng động, nêu cao tấm gương về tinh thần quốc tế vô sản.

Quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Cu-ba được hình thành, xây dựng trên nền tảng lịch sử đấu tranh kiên cường, bất khuất vì độc lập, tự do, chủ quyền và quyền tự quyết của hai dân tộc; được Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô và các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, phát triển bền vững, mang lại hiệu quả thiết thực, quý báu đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, vượt qua biến động, thăng trầm của lịch sử hơn 60 năm qua. Cu-ba luôn là biểu tượng và đi đầu trong phong trào nhân dân thế giới đoàn kết, ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam chống xâm lược, giành thắng lợi hoàn toàn, thống nhất đất nước. Ðảng Cộng sản và nhân dân Cu-ba luôn dành cho Việt Nam sự ủng hộ quý báu và có hiệu quả. Việt Nam luôn dành cho Cu-ba tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác chân thành, gắn bó, trong sáng.

Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam vui mừng về những thành tựu mà Ðảng Cộng sản và nhân dân Cu-ba anh em đạt được trong hơn 60 năm qua và tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Cu-ba, nhân dân Cu-ba anh hùng sẽ vượt qua khó khăn, tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tới đích thắng lợi. Ðảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Cu-ba lời chúc mừng nồng nhiệt. Chúc Ðại hội toàn quốc lần thứ VIII Ðảng Cộng sản Cu-ba thành công tốt đẹp.

Theo: nhandan.com.vn

Thông tin mới nhất
Thư viện VIDEO
Nậm Sài với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 715
  • Trong tuần: 2,097
  • Tất cả: 364,727
Đăng nhập