Tỉnh Lào Cai đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
Lượt xem: 165

Xác định công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ, lịch sử địa phương, lịch sử ngành, đơn vị là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chính trị sâu rộng, góp phần giáo dục truyền thống, xây dựng Đảng bộ tỉnh Lào Cai ngày càng vững mạnh. Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2020, công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh Lào Cai luôn được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, các đoàn thể quan tâm vào cuộc.

Ngay sau khi Ban Bí Trung ương ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 06/6/2018 về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quy định 1397 -QĐ/TU về nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng, lịch sử sở, ban, ngành, địa phương. Theo đó, Tỉnh ủy ban hành kế hoạch về nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng giai đoạn và kế hoạch hàng năm.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy chủ động, kịp thời hướng dẫn đảng ủy các huyện, thị xã, thành phố, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị cấp xã xây dựng kế hoạch và triển khai nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giáo dục lịch sử. Đồng thời hướng dẫn và giúp các đơn vị xác định ngày truyền thống, ngày thành lập. Để các công trình lịch sử bảo đảm nội dung hình thức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành thẩm định các công trình lịch sử Đảng bộ cấp huyện, lịch sử sở, ban, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh. Ban Tuyên giáo cấp huyện hướng dẫn, đồng thời thẩm định các công trình lịch sử đảng bộ cấp xã, các ngành trực thuộc cấp huyện. Trên cơ sở kết quả góp ý, thẩm định của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các địa phương, đơn vị rà soát, điều chỉnh, bổ sung bảo đảm yêu cầu trước khi trình Thường trực Tỉnh ủy kết luận.

  Cùng với việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử, các cấp ủy Đảng đã chú trọng hơn đến công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống địa phương, đơn vị, truyền thống đảng bộ bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. Các cấp ủy quan tâm chỉ đạo sử dụng các công trình lịch sử đã xuất bản trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, yêu quê hương đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Các cuốn lịch sử sau khi phát hành đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân đón đọc, góp phần tích cực trong việc giáo dục truyền thống yêu quê hương nước, sự đoàn kết và tinh thần đấu tranh bất khuất kiên cường của Đảng bộ và Nhân dân địa phương. Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đảng bộ tỉnh thông qua việc thực hiện giảng dạy trong chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp chính trị và các lớp bồi dưỡng theo quy định của Trung ương về giáo dục lý luận chính trị. Đối với học sinh phổ thông trong các nhà trường, việc giáo dục truyền thống của Đảng, đất nước, quê hương được gắn với chương trình giảng dạy lịch sử địa phương theo tài liệu do Sở Giáo và đào tạo tổ chức biên soạn. Ngoài ra, việc giáo dục truyền thống cho học sinh còn gắn với các hoạt động ngoại khóa trong các trường học, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng, lịch sử địa phương...

Đảng bộ thị xã Sa Pa công bố, phát hành sách lịch sử Đảng bộ thị xã (1950-2020)

Trong các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, cấp ủy các cấp đã chủ động chỉ đạo thực hiện tuyên truyền giáo dục truyền thống của Đảng, địa phương, ngành và đơn vị bằng nhiều hình thức trực quan và phương tiện thông tin đại chúng, phù hợp với từng đối tượng. Đài phát thanh truyền hình tỉnh Lào Cai đã xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trên hàng nghìn tin về truyền thống địa phương, như "Người Lào Cai, đất Lào Cai", chuyên mục “Truyền thống Đảng bộ tỉnh, về Đảng Cộng sản Việt Nam, "Đảng trong cuộc sống hôm nay”; truyền thống dân tộc Việt Nam qua các chặng đường lịch sử. Bên cạnh đó các cấp ủy thường xuyên chủ động đấu tranh phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử Đảng ta. Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng đã góp phần nâng cao lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu quê hương, đất nước, góp phần xây dựng khối đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Nhờ có sự lãnh đạo sát sao thường xuyên của Thường trực Tỉnh ủy, sự quan tâm, vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị; cán bộ trực tiếp tham mưu công tác lịch sử Đảng; sự tham gia đóng góp của cán bộ, đảng viên, công chức, cán bộ lão thành cách mạng, của các tầng lớp nhân dân, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Trong năm 2020, cấp tỉnh, có 5 đơn vị hoàn thành xuất bản lịch sử; 7 đơn vị hoàn thành bản thảo; 74 công trình lịch sử cấp tỉnh xuất bản đến năm 2020, năm 2021 có 2 đơn vị được Thường trực tỉnh ủy duyệt cho phép làm thủ tục xuất bản, 16 đơn vị đang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiên cứu, biên soạn. Cấp huyện, trong năm 2020, có 5 đơn vị hoàn thành nghiên cứu, bổ sung lịch sử đảng bộ, 02 đơn vị đang xây dựng và triển khai nghiên cứu bổ sung lịch sử đảng bộ (huyện Si Ma Cai, Đảng bộ Công an tỉnh); 2 đơn vị hoàn thành nghiên cứu, biên soạn bổ sung trước năm 2018; 02 đơn vị hoàn thành xuất bản năm 2018, 02 đơn vị hoàn thành xuất bản năm 2019. Trước năm 2018 có 38 công trình lịch sử ngành, truyền thống, lịch sử địa phương cấp huyện được xuất bản, 43 công trình lịch sử cấp huyện xuất bản đến năm 2020.

Quang cảnh Hội thảo góp ý bản thảo cuốn Lịch sử Đoàn thanh niênCộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai giai đoạn 1957-2017

Cấp xã, từ năm 2018 đến tháng 11 năm 2020, có 43 đảng bộ cấp xã xuất bản Lịch sử Đảng bộ, 8 đơn vị cấp trực thuộc huyện, thị xã hoàn thành nghiên cứu, biên soạn xuất bản lịch sử ngành, đơn vị.Toàn bộ các công trình lịch sử cấp xã xuất bản đến năm 2020 là 112.

Trong thời gian tới Tỉnh ủy Lào Cai sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra./.

Đỗ Thu Hiền
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thông tin mới nhất
Thư viện VIDEO
Nậm Sài với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 327
  • Trong tuần: 3,199
  • Tất cả: 362,246
Đăng nhập