Hội nghị báo cáo viên tháng 3/2021
Lượt xem: 116
Sáng 11/3/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 3/2021 bằng hình thức trực tuyến từ Trung ương đến các huyện, thị xã, thành phố. Tại điểm cầu Tỉnh ủy Lào Cai, đồng chí Đỗ Đức Liệu, Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị báo cáo viên tháng 3 được nghe ba chuyên đề gồm “Tình hình và các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới tỉnh Lào Cai” do lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai truyền đạt và hai chuyên đề do các đồng chí báo cáo viên Trung ương truyền đạt (1) “Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai chủ trương của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19”, (2) “Chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới”.

Đồng chí Đỗ Đức Liệu, Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Tỉnh ủy Lào Cai.

Đại tá Trần Việt Huynh - Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai truyền đạt nội dung Chuyên đề: “Tình hình và các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới tỉnh Lào Cai” tại điểm cầu Tỉnh ủy Lào Cai.

Tại hội nghị, Đồng chí Đỗ Đức Liệu, Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền, trong đó trọng tâm là:

Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trong đó nhấn mạnh nội dung chủ yếu được Hội nghị Trung ương 2, khóa XIII thông qua, đó là Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; thống nhất việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước. Khẳng định chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số và xã hội số là một trong những khâu đột phá quan trọng để phát triển nền kinh tế Việt Nam trong tình hình mới, được đưa vào Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Chuyển đổi số là cuộc cách mạng chuyển đổi về mặt tư duy, nhận thức; là một tiến trình liên tục, sẽ không có điểm bắt đầu cố định nào, cũng sẽ không có điểm kết thúc để đánh giá là hoàn thành hay chưa hoàn thành quá trình chuyển đổi số.
Tiếp tục tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nhấn mạnh những kết quả quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII đã đạt được, nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Đặc biệt, nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tuyên truyền khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh thời đại… phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Tuyên truyền bầu cử các cấp. Động viên cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi tìm hiểu về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI và Văn hiện Đại hội XIII của Đảng.
Đồng chí Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai, đề nghị các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các đoàn thể chính trị - xã hội lựa chọn nội dung trong các chuyên đề đã được tiếp thu tại hội nghị và định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền sâu, rộng trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng.

Thanh Lam
Thông tin mới nhất
Thư viện VIDEO
Nậm Sài với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 245
  • Trong tuần: 3,117
  • Tất cả: 362,164
Đăng nhập