image banner
Lịch hội nghị tuyên vận tháng 4 năm 2022
Số ký hiệu văn bản LỊCH HỌI NGHỊ TUYÊN VẬN THÁNG 4 NĂM 2022
Ngày ban hành 29/03/2022
Ngày hiệu lực 29/03/2022
Trích yếu nội dung Lịch hội nghị tuyên vận tháng 4 năm 2022
Hình thức văn bản Tài liệu Tuyên vận
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm thang-4.doc