image banner
Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022
Số ký hiệu văn bản 112-KH/TU
Ngày ban hành 25/03/2022
Ngày hiệu lực 25/03/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Vũ Xuân Cường
Tài liệu đính kèm 112_kh_tinh_uy_.pdf