image banner
V/v cung cấp khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Số ký hiệu văn bản Số803-CV/BTGTU
Ngày ban hành 15/04/2022
Ngày hiệu lực 15/04/2022
Trích yếu nội dung V/v cung cấp khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Đỗ Đức Liệu
Tài liệu đính kèm 803-cv-gui-khau-hieu-tt.docx
khau-hieu-tt-trong-nhiem-ky-ve-nq-xiii-cua-dang.pdf