image banner
Lịch hội nghị tuyên vận tháng 5 năm 2022
Số ký hiệu văn bản LỊCH HỌI NGHỊ TUYÊN VẬN THÁNG 5 NĂM 2022
Ngày ban hành 26/04/2022
Ngày hiệu lực 26/04/2022
Trích yếu nội dung Lịch hội nghị tuyên vận tháng 5 năm 2022
Hình thức văn bản Tuyên truyền
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm thang-5.doc