image banner
Hướng dẫn tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước
Số ký hiệu văn bản Sô 86-HD/BTGTU
Ngày ban hành 10/10/2022
Ngày hiệu lực 10/10/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước
Hình thức văn bản Văn bản thông tin tuyên truyền
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Đỗ Đức Liệu
Tài liệu đính kèm 86-HD TUYEN TRUYEN AN NINH MT PHUC VU PT DAT NUOC.doc
86-HD TUYEN TRUYEN AN NINH MT PHUC VU PT DAT NUOC.pdf