image banner
Hướng đãn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Số ký hiệu văn bản Sô 93-HD/BTGTU
Ngày ban hành 11/11/2022
Ngày hiệu lực 11/11/2022
Trích yếu nội dung Hướng đãn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Hình thức văn bản Văn bản thông tin tuyên truyền
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Đỗ Đức Liệu
Tài liệu đính kèm 93-hd-tt-dh-dai-bieu-toan-quoc-doan-tncs-hcm-2022-2027.doc
93-hd-tt-dh-dai-bieu-toan-quoc-doan-tncs-hcm-2022-2027.pdf
de_cuong_tt_dai_hoi_dai_bieu_toan_quoc_doan_tncs_hcm_lan_thu_xii.pdf