image banner
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943-2023)
Số ký hiệu văn bản Sô 103-HD/BTGTU
Ngày ban hành 07/02/2023
Ngày hiệu lực 07/02/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943-2023)
Hình thức văn bản Văn bản thông tin tuyên truyền
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Đỗ Đức Liệu
Tài liệu đính kèm 103-hd-tt-de-cuong-vh-vn-1943-2023.pdf
103-hd-tt-kn-80-nam-ra-doi-de-cuong-vh-vn-1943-2023.docx
de-cuong-van-hoa-1943-2023.pdf