image banner
Hướng dẫn tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII
Số ký hiệu văn bản Sô 119-HD/BTGTU
Ngày ban hành 31/05/2023
Ngày hiệu lực 31/05/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII
Hình thức văn bản Văn bản thông tin tuyên truyền
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 119-hd-tuyen-truyen-kq-hoi-nghi-bchtw-giua-nhiem-ky.pdf
119-hd-tuyen-truyen-kq-hoi-nghi-bchtw-giua-nhiem-ky.docx