image banner
Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản Số 125-HD/BTGTU
Ngày ban hành 24/07/2023
Ngày hiệu lực 24/07/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Hình thức văn bản Văn bản thông tin tuyên truyền
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 125-hd-tuyen-truyen-chi-thi-so-23-ve-atgt.docx
125-hd-tuyen-truyen-chi-thi-so-23-ve-atgt.pdf