image banner
Hướng dẫn tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Số ký hiệu văn bản Số 134-HD/BTGTU
Ngày ban hành 21/11/2023
Ngày hiệu lực 21/11/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Hình thức văn bản Văn bản thông tin tuyên truyền
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Đỗ Đức Liệu
Tài liệu đính kèm 134-hd-tt-cac-chu-truong-duong-loi-cua-dang-ve-ql-bv-pt-rung.pdf
134-hd-tt-cac-chu-truong-duong-loi-cua-dang-ve-ql-bv-pt-rung.docx