image banner
Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
CHUYEN DE BOI DUONG TUYEN VAN NAM 2021 10/09/2021 Chuyên đề bồi dưỡng công tác tuyên vận năm 2021
Lượt xem: 390
Tải về 0
57-KH/BTGTW 20/08/2021 Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Lượt xem: 426
Tải về 3
Số 37-HD/BTGTU 18/08/2021 Hướng dẫn và đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1991-10/10/2021)
Lượt xem: 350
Tải về 3
Số 16-HD/TBTTKT 15/04/2020 HƯỚNG DẪN báo chí tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Lượt xem: 573
Tải về 2
TUYENVAN 26/07/2019 TÀI LIỆU TUYÊN VẬN T8-2019
Lượt xem: 585
Tải về 0
139-HD/BTGTU 10/08/2018 Hướng dẫn số 139-HD/BTGTU ngày 21/7/2015 về tuyên truyền tháng 8 năm 2015
Lượt xem: 480
Tải về 1
TAILIEUCHINHTRI 23/11/2015 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 12 năm 2015
Lượt xem: 459
Tải về 2
TAILIEUCHINHTRI 20/10/2015 Hướng dẫn số 152-HD/BTGTW, ngày 05/5/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường công tác tuyên truyền về bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và bảo hiểm y tế toàn dân
Lượt xem: 761
Tải về 1