image banner
Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Sô 150-KH/TU 20/10/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023, 2024, 2025
Lượt xem: 205
Tải về 2
112-KH/TU 25/03/2022 Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022
Lượt xem: 917
Tải về 6
368/QĐ/TU 17/01/2022 Quy định học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 1235
Tải về 195
20-NQ/TU 17/01/2022 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến nãm 2030
Lượt xem: 924
Tải về 106
100-CTr/TU 14/01/2022 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
Lượt xem: 410
Tải về 4
Số 10-NQ/TU 26/08/2021 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 494
Tải về 22
Quyết định sô 01-QĐ/BTC 19/08/2021 Quyết định công nhận và trao giải thưởng Cuộc thi báo chí, bút ký văn học viết về những tấm gương sáng tạo điển hình của Lào Cai trong 30 năm tái lập và phát triển
Lượt xem: 388
Tải về 3
Số 11-QC/TU 22/06/2021 Quy chế Giải báo chí tỉnh Lào Cai về xây dựng Đảng
Lượt xem: 216
Tải về 2
Số 50-KH/TU 22/06/2021 Kế hoạch tổ chức Giải báo chí tỉnh Lào Cai về xây dựng Đảng năm 2021
Lượt xem: 221
Tải về 0
Số 08-QC/TU 15/04/2021 Quy chế về tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 290
Tải về 7
12