image banner
Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Sô 1061-CV/BTGTU 07/11/2022 Công văn tuyên truyền Cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông" năm 2022
Lượt xem: 332
Tải về 1
Số 807-CV/BTGTU 18/04/2022 V/v gửi tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường
Lượt xem: 792
Tải về 0
Số803-CV/BTGTU 15/04/2022 V/v cung cấp khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Lượt xem: 1160
Tải về 0
4/CT-UBND 02/03/2021 Test hướng dẫn phần mềm
Lượt xem: 393
Tải về 18
3531/UBND-NC 25/07/2017 Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, quản lý cán bộ công chức, viên chức và thực hiện tinh giản biên chế
Lượt xem: 322
Tải về 0
2392/UBND-TCHC 26/05/2017 triển khai thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
Lượt xem: 336
Tải về 0
1595/UBND-KT 14/04/2017 V/v chấm dứt hoạt động dự án Xưởng Pilot chế biến quặng II apatit
Lượt xem: 342
Tải về 0
1272/UBND-KT 27/03/2017 Chấm dứt hoạt động dự án thủy điện Bảo Nhai, huyện Bắc Hà
Lượt xem: 403
Tải về 0
1198/UBND-NC 23/03/2017 Về chức danh Công an viên, Thôn đội trưởng và Nhân viên Y tế thôn, bản được bố trí kiêm nhiệm thêm các chức danh khác ở thôn, tổ dân phố
Lượt xem: 344
Tải về 0
1180/UBND-NC 23/03/2017 V/v tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ tại các cơ quan, đơn vị
Lượt xem: 347
Tải về 1
12