image banner
Tổng số: 21
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
261-KH/TU 19/03/2024 Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 89
Tải về 0
147-KH/BTGTU 03/03/2023 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 75 năm truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai trên Internet
Lượt xem: 3335
Tải về 7
Sô 150-KH/TU 20/10/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023, 2024, 2025
Lượt xem: 312
Tải về 5
112-KH/TU 25/03/2022 Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022
Lượt xem: 980
Tải về 6
Số 70-KH/BTGTU 29/12/2021 Kế hoạch tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 363
Tải về 131
Số 68-KH/BTGTU 20/12/2021 Kế hoạch thực hiện chuyên đề tuyên tuyền tại hội nghị tuyên vận năm 2022
Lượt xem: 355
Tải về 0
Số 60-KH/BTGTU 21/09/2021 Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay
Lượt xem: 485
Tải về 4
Số 53-KH/BTGTU 23/08/2021 Kế hoạch kiểm tra công tác tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/10/1991-01/10/2021)
Lượt xem: 428
Tải về 1
57-KH/BTGTW 20/08/2021 Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Lượt xem: 426
Tải về 3
Số 50-KH/TU 22/06/2021 Kế hoạch tổ chức Giải báo chí tỉnh Lào Cai về xây dựng Đảng năm 2021
Lượt xem: 298
Tải về 0
123