image banner
Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
ĐỀ CƯƠNG 120 NĂM NGÀY SINH Đ/C LƯƠNG KHÁNH THIỆN 27/09/2023 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ LƯƠNG KHÁNH THIỆN (13/10/1903-13/10/2023) (Ban hành kèm theo Công văn số -CV/BTGTU, ngày tháng 9 năm 2023)
Lượt xem: 285
Tải về 5
Sô 114-HD/BTGTU 26/04/2023 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 5 năm 2023
Lượt xem: 226
Tải về 13
Sô 80-HD/BTGTU 20/07/2022 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 8 năm 2022
Lượt xem: 341
Tải về 31
LỊCH HỌI NGHỊ TUYÊN VẬN THÁNG 5 NĂM 2022 26/04/2022 Lịch hội nghị tuyên vận tháng 5 năm 2022
Lượt xem: 389
Tải về 1
Lịch hội nghị tuyên vận 28/12/2021 Lịch Hội nghị tuyên vận tháng 01 năm 2022
Lượt xem: 280
Tải về 3
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 28/12/2021 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH LÀO CAI (05/3/1947-05/3/2022)
Lượt xem: 402
Tải về 16
Số 48 - HD/BTGTU 20/12/2021 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022
Lượt xem: 349
Tải về 2
Số 47-HD/BTGTU 24/11/2021 Hường dẫn tuyên truyền tháng 12 năm 2021
Lượt xem: 328
Tải về 2
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 05/08/2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021)
Lượt xem: 293
Tải về 4
Số 28-HD/BTGTU 08/07/2021 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891-8/2021)
Lượt xem: 386
Tải về 1
12