image banner
Tổng số: 67
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 11/03/2024 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 78 năm ngày hy sinh của đồng chí Phan Văn Khỏe - nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ (07/3/1946 - 07/3/2024)
Lượt xem: 157
Tải về 0
Số 140-HD/BTGTU 26/12/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024
Lượt xem: 130
Tải về 12
Số 142-HD/BTGTU 26/12/2023 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 01 năm 2024
Lượt xem: 147
Tải về 13
Số 138-HD/BTGTU 13/12/2023 Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Lượt xem: 132
Tải về 2
Số 136-HD/BTGTU 24/11/2023 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 12 năm 2023
Lượt xem: 140
Tải về 2
Số 134-HD/BTGTU 21/11/2023 Hướng dẫn tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Lượt xem: 159
Tải về 5
Số 131-HD/BTGTU 27/10/2023 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 11 năm 2023
Lượt xem: 257
Tải về 3
Số 128-HD/BTGTU 26/09/2023 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 10 năm 2023
Lượt xem: 255
Tải về 5
Số 127-HD/BTGTU 23/08/2023 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 9 năm 2023
Lượt xem: 264
Tải về 4
Số 126-HD/BTGTU 25/07/2023 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 8 năm 2023
Lượt xem: 263
Tải về 11
1234567