image banner
Tổng số: 63
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 136-HD/BTGTU 24/11/2023 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 12 năm 2023
Lượt xem: 17
Tải về 1
Số 134-HD/BTGTU 21/11/2023 Hướng dẫn tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Lượt xem: 24
Tải về 3
Số 131-HD/BTGTU 27/10/2023 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 11 năm 2023
Lượt xem: 105
Tải về 3
Số 128-HD/BTGTU 26/09/2023 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 10 năm 2023
Lượt xem: 146
Tải về 5
Số 127-HD/BTGTU 23/08/2023 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 9 năm 2023
Lượt xem: 174
Tải về 4
Số 126-HD/BTGTU 25/07/2023 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 8 năm 2023
Lượt xem: 176
Tải về 10
Số 125-HD/BTGTU 24/07/2023 Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Lượt xem: 189
Tải về 1
Sô 119-HD/BTGTU 31/05/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII
Lượt xem: 225
Tải về 0
Sô 118-HD/BTGTU 26/05/2023 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 6 năm 2023
Lượt xem: 190
Tải về 4
Sô 116-HD/BTGTU 15/05/2023 Hướng dẫn tuyên truyền về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 219
Tải về 0
1234567