image banner
Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 04 - HD/BTGTU 30/10/2020 Hướng dẫn công tác lý luận chính trị năm 2021
Lượt xem: 386
Tải về 0
283-KH/TU 22/01/2020 KẾ HOẠCH nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng năm 2020
Lượt xem: 454
Tải về 2
281-KH/TU 14/01/2020 KẾ HOẠCH học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Lượt xem: 503
Tải về 0
282-KH/TU 14/01/2020 KẾ HOẠCH thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Lượt xem: 614
Tải về 0
1397-QĐ/TU 25/12/2019 QUY ĐỊNH về nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng, lịch sử sở, ban, ngành, địa phương
Lượt xem: 734
Tải về 4
71-HD/BTGTU 10/08/2018 Hướng dẫn số 71-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018
Lượt xem: 488
Tải về 0
TAILIEUCHINHTRI 10/08/2018 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Lào Cai (01/11/1950– 01/11/2015)
Lượt xem: 535
Tải về 0
TAILIEUCHINHTRI 10/08/2018 Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác văn hóa, văn nghệ; tuyên truyền đại hội đảng các cấp và đề án tuyên vận năm 2015
Lượt xem: 454
Tải về 1
TAILIEUCHINHTRI 10/08/2018 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Lượt xem: 464
Tải về 0
TAILIEUCHINHTRI 10/08/2018 Kế hoạch và Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng lần thứ 3 năm 2018
Lượt xem: 463
Tải về 0
123