image banner
Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 08-QC/TU 15/04/2021 Quy chế về tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 382
Tải về 7
Số 04 - HD/BTGTU 30/10/2020 Hướng dẫn công tác lý luận chính trị năm 2021
Lượt xem: 374
Tải về 0
Số 318- KH/TU 15/05/2020 KẾ HOẠCH tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Lào Cai (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020
Lượt xem: 571
Tải về 5
Số 310-KH/TU 09/04/2020 KẾ HOẠCH tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội”
Lượt xem: 564
Tải về 6
Số 295- KH/TU 25/02/2020 KẾ HOẠCH thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020
Lượt xem: 533
Tải về 2
139-HD/BTGTU 10/08/2018 Hướng dẫn số 139-HD/BTGTU ngày 21/7/2015 về tuyên truyền tháng 8 năm 2015
Lượt xem: 480
Tải về 1
2392/UBND-TCHC 26/05/2017 triển khai thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
Lượt xem: 324
Tải về 0
55/2016/QĐ-TTg 26/12/2016 Về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
Lượt xem: 363
Tải về 0
3055/UBND-QLĐT 28/06/2016 Thông báo kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị GSHT
Lượt xem: 253
Tải về 0
TAILIEUCHINHTRI 23/11/2015 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 12 năm 2015
Lượt xem: 459
Tải về 2
12