image banner
Tổng số: 76
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Lịch tuyên vận tháng 6 năm 2023 30/05/2023 Lịch Hội nghị tuyên vận tháng 6 năm 2023
Lượt xem: 162
Tải về 0
147-KH/BTGTU 03/03/2023 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 75 năm truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai trên Internet
Lượt xem: 3210
Tải về 7
LỊCH TUYÊN VẬN THÁNG 02-2023 17/01/2023 Lịch hội nghị tuyên vận tháng 02 năm 2023
Lượt xem: 206
Tải về 1
LỊCH TUYÊN VẬN THÁNG 9 26/08/2022 Lịch hội nghị tuyên vận tháng 9 năm 2022
Lượt xem: 281
Tải về 2
LỊCH TUYÊN VẬN THÁNG 8 27/07/2022 Lịch hội nghị tuyên vận tháng 8 năm 2022
Lượt xem: 297
Tải về 2
368/QĐ/TU 17/01/2022 Quy định học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 1235
Tải về 195
20-NQ/TU 17/01/2022 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến nãm 2030
Lượt xem: 924
Tải về 106
100-CTr/TU 14/01/2022 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
Lượt xem: 410
Tải về 4
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 28/12/2021 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH LÀO CAI (05/3/1947-05/3/2022)
Lượt xem: 402
Tải về 16
Lịch Hội nghị tuyên vận tháng 10 năm 2021 29/09/2021 Lịch Hội nghị tuyên vận tháng 10 năm 2021
Lượt xem: 411
Tải về 3
12345678