image banner
Tổng số: 78
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
LỊCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN VẬN THÁNG 5 NĂM 2024 02/05/2024 LỊCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN VẬN THÁNG 5 NĂM 2024
Lượt xem: 33
Tải về 1
LỊCH TUYÊN VẬN THÁNG 01 NĂM 2024 29/12/2023 Lịch hội nghị tuyên vận tháng 01 năm 2024
Lượt xem: 144
Tải về 1
Lịch tuyên vận tháng 6 năm 2023 30/05/2023 Lịch Hội nghị tuyên vận tháng 6 năm 2023
Lượt xem: 264
Tải về 0
147-KH/BTGTU 03/03/2023 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 75 năm truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai trên Internet
Lượt xem: 3361
Tải về 7
LỊCH TUYÊN VẬN THÁNG 02-2023 17/01/2023 Lịch hội nghị tuyên vận tháng 02 năm 2023
Lượt xem: 324
Tải về 1
LỊCH TUYÊN VẬN THÁNG 9 26/08/2022 Lịch hội nghị tuyên vận tháng 9 năm 2022
Lượt xem: 428
Tải về 2
LỊCH TUYÊN VẬN THÁNG 8 27/07/2022 Lịch hội nghị tuyên vận tháng 8 năm 2022
Lượt xem: 400
Tải về 2
368/QĐ/TU 17/01/2022 Quy định học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 1763
Tải về 214
20-NQ/TU 17/01/2022 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến nãm 2030
Lượt xem: 1044
Tải về 106
100-CTr/TU 14/01/2022 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
Lượt xem: 516
Tải về 7
12345678