Bước ngoặt đánh dấu sự phát triển của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Lượt xem: 358
Sau khi Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đề ra đường lối đổi mới toàn diện và có nguyên tắc cách đây 30 năm, đến nay, kinh tế đất nước Lào anh em đã phát triển liên tục và ổn định, bộ mặt của đất nước đã có sự thay đổi toàn diện.
 
emoticon
Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Choummaly Sayasone phát biểu tại Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Vietnam+)

Từ ngày 18 - 22/1, tại thủ đô Vientiane của Lào diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cũng như của đất nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em, đó là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - bước ngoặt đánh dấu sự phát triển lớn mạnh của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về cả lượng và chất.

Đại hội diễn ra trong bầu không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Lào vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, 40 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và 95 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Được thành lập ngày 22/3/1955, hơn 60 năm qua, qua chín lần Đại hội, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Từ 400 đảng viên ban đầu, đến nay, số lượng đảng viên của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã lên tới trên 200.000 người. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình, sáng suốt và linh hoạt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, 60 năm qua, nhân dân các dân tộc Lào anh em đã giành được chính quyền, lập nên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ngày 2/12/1975 và đạt được những thành tựu và thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Đặc biệt, sau khi Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đề ra đường lối đổi mới toàn diện và có nguyên tắc cách đây 30 năm, đến nay, kinh tế đất nước Lào anh em đã phát triển liên tục và ổn định, bộ mặt của đất nước đã có sự thay đổi toàn diện.

Nền kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước đã từng bước được xây dựng, củng cố và phát triển; phong trào sản xuất hàng hóa, mô hình sản xuất kinh doanh ngày càng lan tỏa trên cả nước, đầu tư trong nước và nước ngoài ngày càng tăng, góp phần đưa Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng liên tục trong nhiều năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 1.970 USD, gấp 16 lần so với năm 1985.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước giảm xuống chỉ còn 6,59%, tỷ lệ người dân được sử dụng điện chiếm hơn 89%, 100% huyện trong cả nước sử dụng điện thoại, hệ thống đường sá được nâng cấp tại tất cả các huyện, tỉnh và thành phố.

Song song với công tác phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước Lào anh em luôn coi trọng phát triển văn hóa-xã hội, chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy khuyến khích phát triển ngành giáo dục.

Công tác cải cách nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đã có những bước tiến nhanh đáng kể. Đến năm 2015, Chính phủ Lào thông báo đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học trên phạm vi toàn quốc và tại nhiều tỉnh cũng đã và sắp hoàn thành phổ cập giáo dục trung học.

Mạng lưới dịch vụ y tế được mở rộng xuống các cơ sở, địa phương, tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ sơ sinh giảm đáng kể, tuổi thọ trung bình của người dân tăng.

Cùng với hai nhiệm vụ chiến lược là bảo vệ và phát triển đất nước, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã tích cực thực hiện đường lối quốc phòng an ninh toàn diện, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đảm bảo đất nước ổn định, an ninh vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, tạo sự ổn định cho nhân dân làm ăn sinh sống.

Hệ thống chính trị, dân chủ nhân dân không ngừng được tăng cường và củng cố vững chắc, vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng phát triển trên tất cả các mặt của đời sống xã hội; chính quyền dân chủ nhân dân được xây dựng một cách hệ thống, thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Thực hiện vai trò nghĩa vụ quản lý nhà nước và quản lý kinh tế-xã hội theo luật pháp tốt hơn; các tổ chức mặt trận, tổ chức quần chúng và hội cựu chiến binh được củng cố cả về tổ chức và hình thức hoạt động cho phù hợp với tình hình mới; các tầng lớp nhân dân đoàn kết một lòng, phát huy quyền làm chủ dựa trên Hiến pháp và pháp luật; việc nhân dân Lào luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và tương lai của đất nước đã giúp cho tình hình chính trị và trật tự an toàn xã hội ngày càng vững chắc, đưa cuộc cách mạng của đất nước phát triển không ngừng hướng đến các mục tiêu đã đề ra với tinh thần “Nâng cao khả năng lãnh đạo và tính chất lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân, kiên định đường lối, chính sách mới của Đảng về nguyên tắc, bảo vệ và phát triển đất nước theo hướng bền vững hướng tới mục tiêu xã hội chủ nghĩa.”

Có thể nói, trong 60 năm trưởng thành và phát triển của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào anh em đã liên tục phát triển không ngừng trên tất cả các lĩnh vực chính trị-xã hội, quốc phòng-an ninh, văn hóa, xã hội… đúng như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Choummaly Sayasone phát biểu tại Lễ kỷ niệm 40 năm Quốc Khánh Lào: “Chưa có thời đại nào, đất nước Lào lại phát triển thịnh vượng như hôm nay; vai trò, vị thế của Lào trên trường quốc tế được nâng lên một cách rõ rệt; nhân dân được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; an sinh xã hội được đảm bảo, chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với người có công được thực hiện tốt; sự công bằng trong xã hội từng bước được cải thiện.”

Trong thời gian diễn ra Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, các đại biểu sẽ tập trung nghiên cứu và thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VIII giai đoạn 2016-2020, với mục tiêu phấn đấu đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2020, trong đó phấn đấu nâng GDP tăng trưởng bình quân trên 7,5%/năm, chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện phát triển của từng vùng, từng khu vực gắn với công tác xóa đói giảm nghèo bền vững, tập trung xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế-kỹ thuật, văn hóa, khoa học và nguồn nhân lực nhằm từng bước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các đại biểu cũng sẽ thông qua Điều lệ Đảng sửa đổi và tiến hành bầu chọn những người có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, đủ tài vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới.

Có thể khẳng định rằng với sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, tiếp tục dẫn dắt toàn quân và toàn thể nhân dân các dân tộc Lào phát huy những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, hoàn thành mọi mục tiêu đã đề ra nhằm xây dựng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thịnh vượng vì sự ấm no và hạnh phúc của nhân dân; tạo tiền đề để tiến lên chủ nghĩa xã hội, tiến tới tương lai tươi sáng của đất nước./. Tác giả: (TTXVN)
Thông tin mới nhất
Thư viện VIDEO
Nậm Sài với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 323
  • Trong tuần: 3,195
  • Tất cả: 362,242
Đăng nhập