Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Lượt xem: 172

Thực hiện Chỉ thị số 01- CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 09 – KH/BTGTW, ngày 18/3/2021 và Công văn số 170 – CV/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 27, 28/3/2021, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức cho cán bộ chủ chốt từ cấp tỉnh đến cơ sở nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Ban Bí thư Trung ương chủ trì.

Quang cảnh Hội nghị tại Trung tâm Hội nghị tỉnh

Tham gia học tập, quán triệt tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ban thường vụ đảng ủy, lãnh đạo các phòng ban của 05 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (Công an, Quân sự, Biên phòng, Khối Cơ quan - Doanh nghiệp, Công ty Apatit); lãnh đạo các sở, ban, ngành và tương đương.

Ngoài ra, Tỉnh ủy còn mở rộng triệu tập các đồng chí cán bộ, đảng viên, chuyên viên: Các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; giảng viên Trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo cấp phòng các các sở, ban, ngành và tương đương; giảng viên giảng dạy lý luận chính trị Trường Cao đẳng Lào Cai và Phân hiệu Đại học Thái Nguyên; đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh.

Thành phần dự tại điểm cầu cấp huyện có các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện; cán bộ, đảng viên, công chức của các cơ quan, đơn vị, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương; báo cáo viên các cấp; cán bộ trung, cao cấp đã nghỉ hưu cư trú trên địa bàn.

Tại điểm cầu cấp xã: Toàn thể cán bộ, công chức cấp xã; chi ủy các chi bộ trực thuộc; tổ tuyên vận thôn, tổ dân phố; ban giám hiệu các trường học đóng trên địa bàn. Một số đảng bộ cơ sở đã triệu tập hội nghị toàn thể cán bộ, đảng viên.  

Toàn tỉnh có 169 điểm cầu, 25.477 cán bộ, đảng viên tham gia học tập trong đó: điểm cầu Tỉnh ủy: 1012 đại biểu; điểm cầu cấp huyện: 2.952 đại biểu; điểm cầu cấp xã: 21.224 đại biểu; điểm cầu các sở, cơ quan cấp tỉnh: 289 đại biểu.

Trước khi diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh đã quán triệt tinh thần học tập, quán triệt và triển khai đến toàn thể cán bộ đảng viên các điểm cầu trong tỉnh. Theo đó, đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp phát huy vai trò lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và chương trình hành động số 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đối chiếu, rà soát với nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để cập nhật, bổ sung, sửa đổi cho đầy đủ, phù hợp gắn với chức năng nhiệm vụ và điều kiện thực tế của tỉnh thể hiện sự quyết tâm đổi mới, sáng tạo và bảo đảm khả thi, thiết thực hiệu quả. Ban cán sự UBND tỉnh, đảng đoàn MTTQ và các đoàn thể chính trị cấp tỉnh bổ sung, sửa đổi chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết đã xây dựng, cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch theo lĩnh vực, có lộ trình rõ, thể hiện triển khai theo phương châm “chủ trương một, kế hoạch mười, hành động một trăm”. Cấp ủy cấp huyện và cơ sở bám sát, cụ thể hóa chương trình hành động của Tỉnh ủy chọn những nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới địa phương, cơ quan, đơn vị để xây dựng hoặc bổ sung chương trình hành động của cấp ủy; chỉ đạo các cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động của cấp ủy để thực hiện, với quyết tâm 6 dám dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung”. Hằng năm kiểm điểm tiến độ thực hiện chương trình hành động đã đề ra. Kết quả thực hiện chương trình hành động là cơ sở quan trọng để đánh giá hằng năm và cả nhiệm kỳ tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên.

 Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng hoặc được phân công theo lĩnh vực, quán triệt các chuyên đề: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -2025”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

Cán bộ, đảng viên phấn khởi vì được nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị trực tiếp giới thiệu, phân tích nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây là cơ hội để cán bộ, đảng viên tiếp cận nhanh, nắm vững, hiểu sâu những luận điểm cơ bản trong các văn kiện Đại hội, sự khát vọng của Đảng và Nhà nước về xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, từ đó thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đỗ Thu Hiền
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thông tin mới nhất
Thư viện VIDEO
Nậm Sài với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 343
  • Trong tuần: 3,215
  • Tất cả: 362,262
Đăng nhập