Lào Cai đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
Lượt xem: 157

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI không độ trễ là điều kiện quan trọng để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống đồng thời góp phần quan trọng tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, yêu nước trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.

Tính đến nay toàn tỉnh đã tổ chức 549 hội nghị. Trong đó, Tỉnh ủy tổ chức 02 hội nghị; các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức 16 hội nghị; cấp cơ sở tổ chức 531 hội nghị. Việc quán triệt, học tập Nghị quyết tại các hội nghị ở cấp huyện và cơ sở do đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy chủ trì và trực tiếp truyền đạt. Nội dung học tập quán triệt tập trung vào những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị của Ban chấp hành khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn thành tổ chức 16 hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết cho 4.452 cán bộ chủ chốt cấp huyện. Nhiều đảng bộ và ngành đã có cách làm hay, sáng tạo trong việc quán triệt nội dung nghị quyết đến cán bộ, đoàn viên, hội viên. Một số Đảng bộ đã tổ chức các hội nghị cho cán bộ công chức đang công tác tại các cơ quan cấp huyện. Tỉnh đoàn tổ chức 01 Hội nghị cho 285 cán bộ, đoàn viên học tập, quán triệt tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và phát trực tiếp trên fanpage của Tỉnh đoàn với hơn 2.500 lượt cán bộ, đoàn viên truy cập. Đảng bộ các xã, phường, thị trấn và chi bộ cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức các hội nghị học tập cho toàn thể cán bộ, đảng viên với tổng số 531 hội nghị, 38.066 cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt. Một số huyện đã chỉ đạo ban tuyên vận, tổ tuyên vận tổ chức tuyên truyền Nghị quyết đến Nhân dân.

Quang cảnh hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI tại Đảng bộ huyện Bảo Yên

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy ứng dụng công nghệ số vào đánh giá kết quả học tập nghị quyết. Bài thu hoạch được làm dưới dạng trắc nghiệm. Các đại biểu làm bài thu hoạch ngay sau khi học tập tại hội nghị. Toàn bộ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết đều làm bài thu hoạch. Toàn tỉnh thu được 41.414 bài, số bài được đánh giá đạt loại tốt là 38.265 bài, chiếm 92,4%; số bài đạt yêu cầu là 2.768 bài, chiếm 7,6%; không có bài chưa đạt yêu cầu. Toàn tỉnh thu được hơn 30.000 ý kiến đề xuất giải pháp thực hiện Nghị quyết của cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ, đảng viên. Có nhiều ý kiến đề xuất giải pháp hết sức thiết thực, trọng tâm, tập trung giải quyết được các vấn đề nảy sinh trong thực tế.

Đã có có 14/14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, lấy ý kiến rộng rãi trong toàn đảng bộ, hoàn thiện và ban hành để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội cấp mình và Chương trình hành động số 12-CTr/TU, ngày 26/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ấn nút khai trương phần mềm Cuộc thi trắc nghiệm trên mạng internet tìm hiểu văn kiện Đại hội Đảng

Thiết kế áp phích tuyên truyền nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; xây dựng bộ câu hỏi thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đồng thời tổ chức ra mắt phần mềm Cuộc thi trắc nghiệm trên mạng internet tìm hiểu văn kiện Đại hội Đảng, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng việc học tập, quán triệt, nghiên cứu, tuyên truyền, triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những nội dung cụ thể hóa yêu cầu đổi mới của Tỉnh ủy Lào Cai, đồng thời là điểm nhấn trong nhiệm kỳ này./. 

Đỗ Thu Hiền

Thông tin mới nhất
Thư viện VIDEO
Nậm Sài với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 366
  • Trong tuần: 3,238
  • Tất cả: 362,285
Đăng nhập