Chiều ngày 02/4/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai, Bảo hiểm Xã hội tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 337
Dự buổi lễ ký kết có các đồng chí: Dương Đức Huy, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đường Minh Tấn, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh cùng lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên hai cơ quan.

Trong giai đoạn 2015-2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp tuyên truyền pháp luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm tự nguyện (BHTN) với nhiều hình thức phong phú như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mở chuyên mục riêng tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên 2 Bản tin Thông báo nội bộ (một bản dùng cho sinh hoạt chi bộ nông thôn, một bản dùng cho các loại hình chi bộ còn lại) để kịp thời đăng tải, làm tài liệu sinh hoạt hằng tháng, tuyên truyền rộng rãi đến các chi bộ và đến bà con nhân dân, người lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai; tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền chủ trương, chính sách,… nhất là những chính sách mới về BHXH, BHYT, BHTN đến với người dân trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trong tình hình mới,... Do làm tốt công tác tuyên truyền nên nhận thức của người dân về BHXH, BHYT, BHTN được nâng lên rõ rệt, tính đến hết năm 2020, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99%.

Đồng chí Dương Đức Huy - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi ký kết Chương trình phối hợp công tác.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bảo hiểm xã hội tỉnh thống nhất phối hợp thực hiện một số nội dung trọng tâm là:
Tuyên truyền kịp thời những chủ trương, chính sách, quy định,... mới của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về BHXH, BHYT, BHTN đến các cấp, các ngành, các đơn vị sử dụng lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; giải thích cho Nhân dân, người lao động hiểu sâu hơn những quan điểm và mục tiêu của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về "BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động"; phối hợp tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng, triển khai các đề tài, dự án liên quan đến chủ trương, chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Đồng chí Đường Minh Tấn - Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh phát biểu tại buổi ký kết Chương trình phối hợp công tác.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tác dụng, tầm quan trọng của việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID; hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị,... có sử dụng điện thoại thông minh thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. Tuyên truyền nhân rộng những tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “người tốt, việc tốt” tích cực thực hiện và lan tỏa chủ trương chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025.

Phát huy lợi thế của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp trong việc phản ánh, nắm bắt thông tin dư luận xã hội tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và những khó khăn, vướng mắc, bức xúc của người dân trong việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp, phân tích thông tin, trao đổi, thống nhất với Bảo hiểm Xã hội tỉnh định hướng dư luận về BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời, báo cáo, tham mưu những vấn đề nóng, nổi cộm để  Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.
Việc phối hợp nâng cao chất lượng tuyên truyền, thực hiện pháp luật về Bảo hiểm xã hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết XIII của Đảng vào cuộc sống.

Phạm Ngọc Quý

Thông tin mới nhất
Thư viện VIDEO
Nậm Sài với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 304
  • Trong tuần: 3,176
  • Tất cả: 362,223
Đăng nhập