Văn học nghệ thuật Lào Cai đồng hành cùng công tác Tuyên giáo của Đảng
Lượt xem: 461

Năm 2020 ngành Tuyên giáo của Đảng trang trọng kỷ niệm tròn 90 năm ngày truyền thống. Đồng hành, gắn bó cùng sự ra đời, trưởng thành của ngành Tuyên giáo trong suốt 90 mùa xuân qua cũng như 73 năm xây dựng và phát triển của ngành tuyên giáo Lào Cai, lĩnh vực văn học nghệ thuật của tỉnh không ngừng phát huy vị trí, vai trò của mình góp phần vào thành tựu chung của ngành tuyên giáo và sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Lào Cai. 

Văn nghệ (văn học, nghệ thuật) là một bộ phận của văn hóa, là lĩnh vực đặc biệt tinh tế của văn hóa. Văn học, nghệ thuật thể hiện nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mĩ của con người. Đảng và Bác Hồ đã khẳng định: “Văn hóa, văn nghệ cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Cũng như các chiến sĩ khác, chiến sĩ nghệ thuật có nhiệm vụ nhất định, tức là phụng sự kháng chiến, phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân”. Về mặt lý luận và thực tiễn, một trong những phương thức quan trọng trong thực hiện công tác tuyên giáo của Đảng là thông qua văn hóa, văn học, nghệ thuật (bên cạnh công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua báo chí và phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động trực quan). Do đó, để văn hóa, văn nghệ thực sự trở thành một mặt trận, thứ vũ khí sắc bén trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng cũng như phát triển đất nước, ngay từ khi thành lập đến nay, Đảng và Bác Hồ luôn coi trọng công tác chỉ đạo, định hướng, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ. Quá trình lãnh đạo, nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa, văn nghệ cũng như công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ này của Đảng ta ngày càng sâu sắc, toàn diện, gắn bó mật thiết, chặt chẽ với công tác tuyên giáo.

Với đặc trưng là tỉnh biên giới phía Bắc của Tổ quốc, là vùng đất có bề dày lịch sử truyền thống, giàu bản sắc văn hóa của 25 dân tộc anh em; có nguồn tài nguyên thiên nhiên hùng vĩ, độc đáo; lưu giữ các giá trị di sản, di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu, giá trị, Lào Cai chính là vùng đất màu mỡ ươm trồng và phát triển nhiều tài năng văn học nghệ thuật lớn của đất nước với những tên tuổi tiêu biểu như nhà văn Ma Văn Kháng, nhà báo - nhà văn - liệt sĩ Bùi Nguyên Khiết, nhà văn - nhà báo Mã A Lềnh, nhà thơ Pờ Sảo Mìn, nhà văn Đoàn Hữu Nam, Mã Anh Lâm; các nhạc sĩ Thuận Yến, Vĩnh Cát, Trần Ngọc Quang, Phùng Chiến, Minh Sơn... thông qua các tác phẩm truyện, ký, thơ, nhạc mĩ thuật, văn học nghệ thuật đã đã góp phần cùng ngành tuyên giáo tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá một cách tự nhiên, sâu lắng bản sắc văn hóa đa dạng, rực rỡ, con người thân thiện, mến khách, cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, hùng vĩ của Lào Cai đến với bạn bè, du khách bốn phương.

Trong giai đoạn thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhất là vai trò định hướng trực tiếp của ngành tuyên giáo, sự nghiệp văn học, nghệ thuật Lào Cai có bước phát triển vượt bậc và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, từ đó tác động trở lại góp phần cùng ngành tuyên giáo thực hiện hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ. Với dòng mạch chính là chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân văn, gắn bó với bản sắc văn hoá dân tộc, phản ánh chân thực cuộc sống của đồng bào các dân tộc Lào Cai trong thời kỳ hội nhập, đổi mới, đội ngũ văn nghệ sĩ và các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã xuất bản gần 300 đầu sách, trong đó riêng lĩnh vực văn học đã có trên 120 tác phẩm, lĩnh vực nghiên cứu văn hóa dân gian có 26 tác phẩm, kịch bản phim truyền hình có 15 tác phẩm, lý luận phê bình văn học có 6 tác phẩm, các tác phẩm còn lại thuộc lĩnh vực âm nhạc, mĩ thuật. Nhiều tác phẩm đã gây được tiếng vang, có sự ảnh hưởng rộng lớn trong đời sống văn hóa, văn học, nghệ thuật trong và ngoài tỉnh như: sách “Một thế kỷ văn thơ Lào Cai”, tuyển tập  “Văn Thơ Lào Cai 25 năm 1991 – 2015”, kịch bản phim “Mạch ngầm vùng biên ải”... Tạp chí Phan Xi Păng đã đăng tải, quảng bá trên 4.000 tác phẩm văn học, nghệ thuật. Trong 10 năm (2008 – 2018), hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã đoạt 123 giải thưởng các chuyên ngành Trung ương, 2 giải quốc tế, 47 giải thưởng văn học nghệ thuật Phan Xi Păng, 354 giải thưởng văn học nghệ thuật hàng năm của tỉnh; đã đoạt 9 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 8 huy chương đồng, 5 giải xuất sắc, 04 giải khá trong các kỳ hội diễn, triển lãm mĩ thuật khu vực, liên hoan ảnh nghệ thuật, liên hoan âm nhạc khu vực và toàn quốc. Có 16 văn nghệ sỹ được nhận bằng khen của các hội chuyên ngành Trung ương; 8 hội viên được tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 10 hội viên được tặng kỷ niệm chương vì những đóng góp xuất sắc trong hoạt động văn học, nghệ thuật; 2 hội viên được phong tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú, 1 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân. Lào Cai đã có trên 1.000 đội, câu lạc bộ văn nghệ trong đó có gần 600 đội, câu lạc bộ văn nghệ tại thôn bản thường xuyên tập luyện và duy trì hoạt động đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng đa dạng của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh và du khách thập phương.

Cùng với lĩnh vực báo chí, xuất bản, vai trò của văn học, nghệ thuật trong tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục được khẳng định thông qua hàng nghìn tác phẩm được các văn nghệ sĩ sáng tác, quảng bá từ năm 2008 đến nay ở nhiều thể loại. Nội dung tư tưởng, chất lượng nghệ thuật của các tác phẩm không ngừng được nâng lên với nhiều công trình có quy mô, độ dày dặn, được các nhóm tác giả có uy tín đầu tư công phu về thời gian, quá trình sưu tầm tư liệu, xuất bản. Việc bảo tồn các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống được chú trọng thông qua tổ chức các liên hoan, hội thi nghệ thuật quần chúng, thi trình diễn trang phục dân tộc.... thu hút hàng nghìn diễn viên, nghệ nhân tham gia; tạo không khí vui tươi, lành mạnh trong cộng đồng, cổ vũ cho hoạt động sáng tác và phát triển phong trào văn nghệ quần chúng.

Với kết quả thực hiện trong những năm qua, văn học nghệ thuật Lào Cai tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong công tác tuyên truyền trong giai đoạn tiếp theo, cùng ngành tuyên giáo Lào Cai cũng như cả nước hoàn thành sứ mệnh cao cả được Đảng và Nhân dân tin tưởng giao phó, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, phát triển./.

Phùng Nam Trung

Thông tin mới nhất
Thư viện VIDEO
Nậm Sài với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 214
  • Trong tuần: 3,086
  • Tất cả: 362,133
Đăng nhập