Công tác văn hóa văn nghệ góp phần to lớn vào sự phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực tỉnh Lào Cai năm 2020
Lượt xem: 269

Năm 2020 là năm cuối thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV và các đề án trọng tâm giai đoạn 2015 - 2020. Đây cũng là năm đặc biệt khó khăn do tác động của đại dịch Covid 19 và thiên tai đã ảnh hưởng rất tiêu cực đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó có lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, đặc biệt là đối với các hoạt động du lịch. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động tham mưu, sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy và sự nỗ lực, quyết tâm cao của các ngành, công tác Văn hóa, văn nghệ trên đại bàn tỉnh đã phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã đặt ra. 

Chất lượng các chương trình nghệ thuật tiếp tục được nâng cao, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị, sự kiện văn hóa, du lịch quan trọng của tỉnh

Công tác tham mưu chỉ đạo, quản lý được thực hiện kịp thời, hiệu quả

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, nhất là các ngành trong khối tuyên tuyền đã tập trung tham mưu, chỉ đạo thực hiện các hoạt động văn hóa văn nghệ trong năm 2020 tập trung tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp Nhân dân.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo UBND tỉnh và các ngành chuyên môn thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có việc xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là việc tăng cường hướng dẫn đối với các địa phương, triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh đảm bảo đúng quy định và các hướng dẫn của Trung ương, trang trọng, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi, lan tỏa trong quần chúng nhân dân, góp phần vào thành công chung của Đại hội đảng các cấp nhất là thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI.

Chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực văn hoá, văn nghệ; thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác văn hóa văn nghệ trong Đề án số 17 của BCH Đảng bộ tỉnh về "Tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động giai đoạn 2016 - 2020" trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, nhất là công tác quản lý, kiểm tra các lễ hội đầu năm Canh Tý 2020, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về văn hóa, văn nghệ, nhất là hoạt động thanh tra, kiểm tra được các cơ quan chức năng, các địa phương phối hợp thực hiện thường xuyên, đồng bộ qua đó đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch. Cấp ủy các cấp trong toàn tỉnh đều có văn bản chỉ đạo triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 12 đoàn đi dự, nắm tình hình tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ xuân Canh Tý - 2020).  

Các lĩnh vực công tác văn hóa, văn nghệ được thực hiện sáng tạo, kịp thời

Hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, thực hiện với nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả tích cực, nhất là các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V, năm 2020, đặc biệt là các chương trình nghệ thuật đặc sắc và các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh... Trong năm 2020 ngành văn hóa tỉnh đã tổ chức được 105 buổi biểu diễn, 200 buổi chiếu phim lưu động, 130 buổi tuyên truyền lưu động, xây dựng 02 phim phóng sự, 05 kịch bản tuyên truyền, thực hiện 1 sản phẩm đĩa nhạc gồm những bài hát đặc sắc, tiêu biểu về Lào Cai chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.  

Ban tổ chức cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt 2 (2018-2020) tổng kết cuộc thi và trao giải đối với 28 tác phẩm đạt giải; Giải Búa liềm vàng,…. Hoàn thành sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; ….Nghị quyết 23-NQ/TW về văn học nghệ thuật ..... công tác tổ chức sơ, tổng kết được dư luận xã hội và các cấp, các ngành đánh giá cao, nhất là nội dung báo cáo có chiều sâu, chất lượng cao; cách thức tổ chức tổng kết có nhiều đổi mới, sáng tạo nổi bật. Các chương trình hợp tác về văn hóa, thể thao, du lịch với các tỉnh, thành phố trong nước như chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh tây Bắc mở rộng với Thành phố Hồ Chí Minh, hợp tác với Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh… tiếp tục được duy trì thường xuyên.

Hoạt động văn học nghệ thuật có nhiều kết quả nổi bật như: Phát động phong trào thi đua trong toàn Hội; Tuyên truyền Đại hội Đảng: Triển lãm ảnh và xuất bản sách ảnh về Lào Cai; Cuộc thi bút ký về Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên Tạp chí Phansipăng năm 2019; Thông báo tới hội viên về Cuộc thi truyện ngắn 3 tỉnh : Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ năm 2020 do tỉnh Lào Cai đăng cai; đăng ký về hỗ trợ sáng tạo tác phẩm; Giải thưởng VHNT hàng năm của tỉnh năm 2020. Tổ chức thành công hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020, kết nạp thêm 7 hội viên mới nâng tổng số hội viên lên 119 người; Trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật hàng năm của tỉnh năm 2019 với tổng số 51 Giải thưởng VHNT cho 6 chuyên ngành: Văn, Thơ, Âm nhạc, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Văn nghệ dân gian; trong đó có 05 giải A, 12 giải B, 16 giải C, 18 giải Khuyến khích. Trao giải thưởng chuyên ngành Hội Trung ương cho 1 hội viên và trao giải Cuộc thi bút ký viết về Nông thôn mới trên Tạp chí Phansipăng năm 2019 trong đó: có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 4 giải Khuyến khích.

Cùng với việc xây dựng một môi trường văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc, Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng” đã phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ trong việc giáo dục con, cháu. Năm 2020 đã có 81% số hộ gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, 64% dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”, 85% khu dân cư được công nhận “Cộng đồng học tập”, 95% đơn vị thuộc cấp xã quản lý được công nhận “Đơn vị học tập”.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà văn hoá, tỉnh đã huy động nhiều nguồn vốn khác nhau đầu tư trang thiết bị cho các nhà văn hóa. Đến nay đã có 1.544 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố và 115 nhà văn hóa xã được cấp thiết bị hoạt động.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030. Trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 – 01/10/2021) công tác văn hóa, văn nghệ xác định tập trung tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác văn hóa, văn nghệ.  

Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đảm bảo trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm. Nội dung các chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ thể hiện những giá trị đặc trưng văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung và của Lào Cai nói riêng; phản ánh sinh động quá trình 30 năm tái lập và phát triển của Lào Cai, 35 năm đổi mới của đất nước, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; thể hiện ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới của Tổ quốc...

Nâng cao công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội dịp xuân Tân Sửu 2021 theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh. Chú trọng các hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về bản chất, mục đích, ý nghĩa của lễ hội; bố trí không gian lễ hội hợp lý, phù hợp với thuần phong mũ tục của dân tộc. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng di tích, nơi thờ tự, không gian lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan.

Tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan triển khai công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về văn hóa, văn nghệ, xây dựng kế hoạch, bám sát các quan điểm, mục tiêu giải pháp nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương để tiến hành sơ kết, tổng kết.

Nam Trung

 

Thông tin mới nhất
Thư viện VIDEO
Nậm Sài với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 368
  • Trong tuần: 3,240
  • Tất cả: 362,287
Đăng nhập