Phát huy vai trò của các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai trong thực hiện công tác tuyên vận năm 2019
Lượt xem: 453

ác định rõ việc thực hiện công tác tuyên vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong năm 2019, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục coi trọng và phát huy hiệu quả vai trò của mình trong tham mưu, triển khai nhiệm vụ công tác tuyên vận đóng góp vào kết quả chung của toàn tỉnh.


Trong năm qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) đã triển khai văn bản chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) xã, phường, thị trấn tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền của ban tuyên vận. Tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn các cấp, đặc biệt là cán bộ công đoàn xã, phường, thị trấn về vị trí, vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc tham gia thực hiện công tác tuyên vận ở cơ sở. Năm 2019, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn 02 chuyên đề về “Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (theo Nghị định 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ)” và “Thông tri số 01-TT/TU ngày 01/8/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai về triển khai thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ” để tuyên truyền tại hội nghị tuyên vận toàn tỉnh. Các chuyên đề đã được tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân tại các hội nghị tuyên vận xã, phường, thị trấn. Thường xuyên truy cập Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy để tra cứu văn bản, tài liệu tuyên vận hằng tháng, đồng thời viết nhiều tin, bài tuyên truyền về công tác tuyên vận đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Liên đoàn Lao động tỉnh và Tỉnh ủy. Hằng tháng cử cán bộ Ban Tuyên giáo và Nữ công LĐLĐ tỉnh dự, chỉ đạo các hội nghị tuyên vận tại các xã, phường, thị trấn theo sự phân công của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại các hội nghị đã chỉ đạo các ban tuyên vận, tổ tuyên vận thực hiện công tác tuyên vận theo đúng Quy định số 11-QĐ/TU ngày 26/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; chú trọng và tăng cường việc nắm bắt tình hình tư tưởng của công nhân, viên chức, lao động, của nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo gắn với tuyên truyền, vận động nhân dân sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Sau khi dự hội nghị tuyên vận đều có báo cáo gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định.


Theo đánh giá của các cấp công đoàn trong tỉnh, trong năm 2019 hội nghị tuyên vận cấp xã được thực hiện cơ bản nghiêm túc, bảo đảm yêu cầu theo Quy định. Đa số các hội nghị được tổ chức ở Hội trường UBND, nhà văn hóa xã, một số hội nghị được tổ chức tại một số nhà văn hóa thôn có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thôn tiêu biểu trong hoạt động tuyên vận. Việc đổi địa điểm tổ chức hội nghị nhằm tạo điều kiện cho đại biểu các tổ tuyên vận được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tế tại thôn. Đảng uỷ các xã, phường, thị trấn chỉ đạo ban tuyên vận tham mưu chuẩn bị các điều kiện và tổ chức hội nghị tuyên vận hằng tháng; triệu tập đại biểu dự hội nghị đúng, đủ theo quy định, ngoài đại biểu là thành viên ban tuyên vận, tổ tuyên vận, cán bộ công chức xã, thị trấn các xã, thị trấn còn mời thêm lãnh đạo trạm y tế, lãnh đạo các trường học trên địa bàn, đại diện đồn biên phòng đối với các xã vùng biên giới. Xây dựng chương trình hội nghị, trang trí khánh tiết bảo đảm khoa học, đúng yêu cầu; phân công báo cáo viên phù hợp với các chuyên đề tuyên truyền trong hội nghị. Tổ chức biên soạn tài liệu, thông tin thời sự nổi bật của xã, thị trấn; xây dựng dự thảo báo cáo tuyên vận; đánh giá chấm điểm, xếp loại công tác tuyên vận của chi bộ và của đảng uỷ tháng và năm khách quan, trung thực. Sau hội nghị, đảng ủy các xã, phường, thị trấn đều ban hành thông báo kết luận làm căn cứ triển khai nhiệm vụ, tiêu biểu như xã Bản Phiệt, xã Bảo Nhai, xã Khánh Yên Thượng, Thị trấn Mường Khương...


LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo LĐLĐ 9 huyện, thành phố phân công cán bộ đi dự, nắm bắt tình hình hoạt động của CĐCS và việc tham gia thực hiện công tác tuyên vận của các CĐCS xã, phường, thị trấn theo phân công của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Huyện ủy qua đó nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ cấp huyện về công tác tuyên vận đồng thời kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn đảng ủy cơ sở tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Các LĐLĐ huyện, thành phố tăng cường cung cấp tài liệu tuyên truyền cho công đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn, yêu cầu các đồng chí báo cáo viên kịp thời tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ xã, phường, thị trấn gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để nhân dân học tập và noi theo.


Các công đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn đã tham gia thực hiện tốt công tác tuyên vận theo đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên để triển khai, phổ biến đầy đủ đến đoàn viên, CNVCLĐ và những vấn đề liên quan đến quần chúng nhân dân tại cơ sở. Cán bộ công đoàn ở cơ sở, đoàn viên công đoàn tham gia ban tuyên vận xã, phường, thị trấn tích cực tham mưu, giúp việc cho cấp uỷ thực hiện có hiệu quả công tác tuyên vận trên tất cả các lĩnh vực. Song song với việc triển khai công tác tuyên truyền, vận động, việc nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng và đời sống CNVCLĐ và nhân dân được chủ động, kịp thời. Do thường xuyên cập nhật thông tin và trực tiếp triển khai ở cơ sở nên cán bộ công đoàn làm công tác tuyên vận đã nắm chắc tình hình cơ sở nơi phụ trách, từ đó kịp thời báo cáo cấp ủy có giải pháp chỉ đạo kịp thời. Công tác phối hợp giữa CĐCS với các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội trong việc triển khai tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát, nắm bắt thông tin dư luận xã hội trong CNVCLĐ và nhân dân đạt hiệu quả cao. Công tác phối kết hợp giữa ban tuyên vận và CĐCS xã, phường, thị trấn trong việc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, vận động được chặt chẽ, đặc biệt là đã liên kết được các lực lượng làm công tác tuyên truyền ở từng lĩnh vực, từ đó hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động được nâng lên rõ rệt.


Có thể khẳng định rằng, với sự quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và cách làm sáng tạo của các cấp công đoàn trong toàn tỉnh, công tác tuyên vận năm 2019 của tỉnh Lào Cai tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 Tác giả: Đồng Hồng - Liên đoàn Lao động tỉnh

Thông tin mới nhất
Thư viện VIDEO
Nậm Sài với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 746
  • Trong tuần: 2,128
  • Tất cả: 364,758
Đăng nhập