Huyện Si Ma Cai, điểm sáng trong thực hiện công tác tuyên vận năm 2017
Lượt xem: 399
Là một trong những huyện có điều kiện khó khăn nhất của tỉnh Lào Cai, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của toàn đảng bộ với nhiều cách làm sáng tạo, chủ động, công tác tuyên vận năm 2017 của Si Ma Cai đã nổi lên là một trong những địa phương dẫn đầu trong toàn tỉnh với nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2017 của huyện, nhất là xây dựng nông thôn mới.  

Thứ nhất, công tác chỉ đạo được quan tâm thực hiện nghiêm túc với  gần 60 văn bản các loại được Thường trực và các cơ quan giúp việc của Huyện ủy ban hành trong tổ chức thực hiện công tác tuyên vận, tiêu biểu như việc rà soát, ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện trong đó đã bổ sung thành viên Hội đồng giáo dục, phổ biến pháp luật của huyện trong thực hiện công tác tuyên vận; các kế hoạch về tuyên truyền, vận động thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Si Ma Cai năm 2017; tuyên truyền đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Trên cơ sở tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp hằng tháng, huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt việc biên tập bổ sung phần thông tin thời sự của huyện với nội dung chắt lọc, phù hợp với yêu cầu thực tiễnHằng tháng, Huyện ủy phân công và cử cán bộ, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc thực hiện nghiêm túc việc dự và chỉ đạo hội nghị tuyên vận tại 13/13 xã. So với các địa phương khác trong tỉnh, năng lực chỉ đạo của đội ngũ cán bộ được phân công dự hội nghị tuyên vận không ngừng được nâng lên, kịp thời tháo gỡ ngay những vướng mắc tại cơ sở.

Thứ hai, vai trò tham mưu, thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đoàn thể huyện tiếp tục được khẳng định, nâng cao chất lượng. Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy thường xuyên phối hợp với Ủy ban MTTQ và các cơ quan đoàn thể huyện trong việc đi dự, hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyên vận tại 13 xã; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc hệ thống đoàn, hội cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên vận; hướng dẫn Ban tuyên vận các xã thực hiện tốt công tác phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động và nắm tình hình đời sống, sản xuất của nhân dân, tình hình tôn giáo, tảo hôn, tỷ lệ chuyên cần ở các cấp học; tình hình thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, tỉnh, huyện. Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, chấm điểm, đánh giá xếp loại, xây dựng lịch hội nghị tuyên vậnBan tuyên vận các xã đăng ký lịch tổ chức hội nghị tại hội nghị báo cáo viên cấp huyện đảm bảo đúng theo thời gian và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội nghị tuyên vận trước ngày 10 của tháng; sau hội nghị các đơn vị đã tổng hợp báo cáo đánh giá công tác tuyên vận, biểu chấm điểm công tác tuyên vận của tổ, ban gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo đúng thời gian quy định. Tổng hợp kết quả chấm điểm của Đảng ủy xã đối với các tổ tuyên vận trong năm cho thấy, có 54/98 tổ xếp loại tốt, 42/98 tổ xếp loại khá, 2/98 tổ xếp loại trung bình. Đối với Ban tuyên vận do Huyện ủy chấm, có 5/13 xếp loại tốt, 8/13 xếp loại khá.

Thứ ba, việc chỉ đạo tổ chức hội nghị tuyên vận cấp xã có nhiều đổi mới, đi vào thực chất, thể hiện sự chủ động của cấp ủy cơ sở. Huyện ủy chỉ đạo 13/13 xã tổ chức hội nghị tuyên vận hằng tháng theo đúng quy định của Tỉnh ủy; tổng hợp báo cáo và biểu đánh giá chấm điểm thực hiện công tác Tuyên vận gửi về Huyện ủy trước ngày 20 của tháng. Tại các hội nghị của Ban tuyên vận xã, các buổi họp thôn và sinh hoạt Chi bộ ngoài những nội dung thông tin về tình hình thời sự quan trọng trên thế giới, trong nước, tỉnh, huyện, các chuyên đề như công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Lào Cai; chuyên đề tuyên truyền ngày đại đoàn kết….; chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật, các xã còn bổ sung những nội dung quan trọng như tình hình thời sự của xã; giải đáp và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tại thôn, nhất là những khó khăn trong vận động xây dựng nông thôn mới, thực hiện Nghị quyết 22 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện, Đề án chăn nuôi và các Nghị quyết chuyên đề của huyện.

Thứ tư, công tác tuyên vận góp phần quan trọng trong lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tại Si Ma Cai. Thống kê đến hết năm 2017, nhiều xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch và yêu cầu thực tiễn của cấp ủy, chính quyền địa phương, tiêu biểu như: Vận động nhân dân xã Cán Cấu đóng góp 160.850.000 đồng để làm đường giao thông nông thôn, 1.017 lượt người tham gia quét dọn đường làng, khơi thông cống rãnh, đắp sửa lề đường đi vào các hộ gia đình; Ban tuyên vận xã Nàn Sán, tuyên truyền vận động 35 hộ dân hiến 3.650 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, làm được 26 nhà vệ sinh, nâng tổng số nhà vệ sinh toàn xã 568cái/732 hộ đạt 77,6% hộ dân có nhà vệ sinh); Ban tuyên vận xã Cán Hồ đã tuyên truyền, vận động 66/76 hộ gia đình đạt 86,8% hộ gia đình thực hiện cứng hóa nền nhà; làm mới 29 nhà vệ sinh... Kết quả này đã góp phần quan trọng để năm 2017 huyện Si Ma Cai hoàn thành xây dựng nông thôn mới tại 2 xã Sín Chéng và Si Ma Cai. Ngoài ra, các xã khác cũng đã hoàn thành từ hai tiêu chí trở nên. Duy trì, củng cố các tiêu chí đã hoàn thành trong năm 2016. Thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Phong trào phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông thôn; phong trào giữ gìn an ninh trật tự nông thôn; phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc; phong trào vệ sinh môi trường nông thôn. Từ những kết quả thực tiễn, năm 2017 Si Ma Cai là huyện dẫn đầu trong toàn tỉnh về số tháng đạt loại tốt (6/12 tháng) theo biểu chấm điểm thực hiện công tác tuyên vận của Ban Chỉ đạo Công tác tư tưởng của Tỉnh ủy, và là huyện đạt số điểm trung bình năm cao nhất của tỉnh với 82 điểm.

Với sự quyết liệt trong chỉ đạo của cấp ủy, sự vào cuộc sát sao của các cơ quan tham mưu giúp việc và cách làm sáng tạo, công tác tuyên vận huyện Si Ma Cai hứa hẹn sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng trong năm 2018, góp phần xứng đáng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện, đặc biệt là năm bản lề trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

 


 Tác giả: Phùng Nam Trung - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai
 
 
Thông tin mới nhất
Thư viện VIDEO
Nậm Sài với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 278
  • Trong tuần: 3,150
  • Tất cả: 362,197
Đăng nhập