Test hướng dẫn phần mềm
Số ký hiệu văn bản 4/CT-UBND
Ngày ban hành 02/03/2021
Ngày hiệu lực 02/03/2021
Trích yếu nội dung Test hướng dẫn phần mềm
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 04CT2021.pdf