Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 11 năm 2021
Số ký hiệu văn bản Số 41-HD/BTGTU
Ngày ban hành 22/10/2021
Ngày hiệu lực 22/10/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 11 năm 2021
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Đỗ Đức Liệu
Tài liệu đính kèm HD_TUYEN_TRUYEN_THANG_11-2021_211021092326628620_20211021022831195.doc