Tài liệu phục vụ hội nghị tuyên vận tháng 10 năm 2021
Số ký hiệu văn bản Tài liệu tuyên vận tháng 10 năm 2021
Ngày ban hành 24/09/2021
Ngày hiệu lực 24/09/2021
Trích yếu nội dung Tài liệu phục vụ hội nghị tuyên vận tháng 10 năm 2021
Hình thức văn bản Văn bản thông tin tuyên truyền
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm THÔNG TIN THỜI SỰ THÁNG 9-2021.docx
CHUYÊN ĐỀ KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TRÊN BIỂN.docx
Chuyên đề Luật người cao tuổi - Sở Tư pháp.docx
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỚI-BAN DÂN TỘC TỈNH.docx