HƯỚNG DÃN ĐÁNH GIÁ TUYÊN VẬN NĂM 2018
Số ký hiệu văn bản TUYENVAN
Ngày ban hành 15/02/2019
Ngày hiệu lực 15/02/2019
Trích yếu nội dung HƯỚNG DÃN ĐÁNH GIÁ TUYÊN VẬN NĂM 2018
Hình thức văn bản Tài liệu Tuyên vận
Lĩnh vực Tài liệu
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm So_1285-CV_ngay_15_02_P_h_to_chuc_hn_danh_gia_tuyen_van24.doc