KẾ HOẠCH tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội”
Số ký hiệu văn bản Số 310-KH/TU
Ngày ban hành 09/04/2020
Ngày hiệu lực 09/04/2020
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội”
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
Người ký duyệt Hà Thị Nga
Tài liệu đính kèm TINH UY - KH 310 tổng kết CT 46.doc