KẾ HOẠCH thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020
Số ký hiệu văn bản Số 295- KH/TU
Ngày ban hành 25/02/2020
Ngày hiệu lực 25/02/2020
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
Người ký duyệt Nguyễn Văn Vịnh
Tài liệu đính kèm TINH UY -KH 287 TK QD 11 VE TUYEN VAN.doc