Quy chế số 24-QC/TU về Cuộc thi báo chí, bút ký văn học viết về những tấm gương sáng tạo điển hình của Lào Cai trong 30 năm tái lập và phát triển (01/10/1991 - 01/10/2021)
Số ký hiệu văn bản Quy chế số 24-QC/TU ngày 07/8/2020
Ngày ban hành 07/08/2020
Ngày hiệu lực 07/08/2020
Trích yếu nội dung Quy chế số 24-QC/TU về Cuộc thi báo chí, bút ký văn học viết về những tấm gương sáng tạo điển hình của Lào Cai trong 30 năm tái lập và phát triển (01/10/1991 - 01/10/2021)
Hình thức văn bản Quy chế
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Nguyễn Văn Vịnh
Tài liệu đính kèm TINH UY - QC 24 QUY CHE CUOC THI SANG TAO.doc