BÁO CÁO số 969- BC/TU ngày 06/8/2020 tổng kết 05 năm thực hiện Quy định số 11-QĐ/TU, ngày 26/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tuyên vận theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020
Số ký hiệu văn bản Báo cáo số 969- BC/TU ngày 06/8/2020
Ngày ban hành 06/08/2020
Ngày hiệu lực 06/08/2020
Trích yếu nội dung BÁO CÁO số 969- BC/TU ngày 06/8/2020 tổng kết 05 năm thực hiện Quy định số 11-QĐ/TU, ngày 26/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tuyên vận theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Nguyễn Văn Vịnh
Tài liệu đính kèm TINH UY - BC 969 TỔNG KẾT TUYÊN VẬN.doc