Tổng số: 165
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
4/CT-UBND 02/03/2021 Test hướng dẫn phần mềm Tải về
Quy chế số 24-QC/TU ngày 07/8/2020 07/08/2020 Quy chế số 24-QC/TU về Cuộc thi báo chí, bút ký văn học viết về những tấm gương sáng tạo điển hình của Lào Cai trong 30 năm tái lập và phát triển (01/10/1991 - 01/10/2021) Tải về
Báo cáo số 969- BC/TU ngày 06/8/2020 06/08/2020 BÁO CÁO số 969- BC/TU ngày 06/8/2020 tổng kết 05 năm thực hiện Quy định số 11-QĐ/TU, ngày 26/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tuyên vận theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 Tải về
Số 318- KH/TU 15/05/2020 KẾ HOẠCH tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Lào Cai (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020 Tải về
Số 16-HD/TBTTKT 15/04/2020 HƯỚNG DẪN báo chí tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Tải về
Số 310-KH/TU 09/04/2020 KẾ HOẠCH tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội” Tải về
Số 295- KH/TU 25/02/2020 KẾ HOẠCH thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020 Tải về
287-KH/TU 12/02/2020 KẾ HOẠCH tổ chức đánh giá 05 năm thực hiện Quy định số 11-QĐ/TU ngày 26/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định tạm thời về công tác tuyên vận trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
283-KH/TU 22/01/2020 KẾ HOẠCH nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng năm 2020 Tải về
282-KH/TU 14/01/2020 KẾ HOẠCH thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 Tải về
12345678910...