Tổng số: 256
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
LỊCH TUYÊN VẬN THÁNG 12 28/11/2022 Lịch hội nghị tuyên vận tháng 12 năm 2022
Lượt xem: 14
Tải về 0
Sô 95-HD/BTGTU 22/11/2022 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 12 năm 2022
Lượt xem: 19
Tải về 0
Sô 92-HD/BTGTU 11/11/2022 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023)
Lượt xem: 30
Tải về 2
Sô 93-HD/BTGTU 11/11/2022 Hướng đãn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Lượt xem: 38
Tải về 0
Sô 91-HD/BTGTU 08/11/2022 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ờ Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023)
Lượt xem: 46
Tải về 2
Sô 1061-CV/BTGTU 07/11/2022 Công văn tuyên truyền Cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông" năm 2022
Lượt xem: 37
Tải về 0
LỊCH TUYÊN VẬN THÁNG 11 28/10/2022 Lịch hội nghị tuyên vận tháng 11 năm 2022
Lượt xem: 47
Tải về 0
Sô 87-HD/BTGTU 13/10/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022)
Lượt xem: 69
Tải về 0
Sô 86-HD/BTGTU 10/10/2022 Hướng dẫn tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước
Lượt xem: 93
Tải về 1
LỊCH TUYÊN VẬN THÁNG 10 29/09/2022 Lịch hội nghị tuyên vận tháng 10 năm 2022
Lượt xem: 74
Tải về 0
12345678910...