image banner
Tổng số: 285
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Lịch hội nghị tuyên vận tháng 9 29/08/2023 Lịch hội nghị tuyên vận tháng 9 năm 2023
Lượt xem: 51
Tải về 0
Số 127-HD/BTGTU 23/08/2023 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 9 năm 2023
Lượt xem: 46
Tải về 0
Lịch hội nghị tuyên vận tháng 8 28/07/2023 Lịch hội nghị tuyên vận tháng 8 năm 2023
Lượt xem: 64
Tải về 0
Số 126-HD/BTGTU 25/07/2023 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 8 năm 2023
Lượt xem: 71
Tải về 6
Số 125-HD/BTGTU 24/07/2023 Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Lượt xem: 80
Tải về 1
Lịch hội nghị tuyên vận tháng 7 28/06/2023 Lịch hội nghị tuyên vận tháng 7 năm 2023
Lượt xem: 76
Tải về 0
Sô 119-HD/BTGTU 31/05/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII
Lượt xem: 128
Tải về 0
Lịch tuyên vận tháng 6 năm 2023 30/05/2023 Lịch Hội nghị tuyên vận tháng 6 năm 2023
Lượt xem: 80
Tải về 0
Sô 118-HD/BTGTU 26/05/2023 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 6 năm 2023
Lượt xem: 87
Tải về 3
Sô 116-HD/BTGTU 15/05/2023 Hướng dẫn tuyên truyền về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 124
Tải về 0
12345678910...