Thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI về hoạt động xuất nhập khẩu năm 2021 và giai đoạn đến năm 2025
Số ký hiệu văn bản 155/KH-UBND
Ngày ban hành 01/04/2021
Ngày hiệu lực 01/04/2021
Trích yếu nội dung Thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI về hoạt động xuất nhập khẩu năm 2021 và giai đoạn đến năm 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thương mại - Công nghiệp
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 155KH2021.pdf