Về việc khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 973/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/03/2021
Ngày hiệu lực 25/03/2021
Trích yếu nội dung Về việc khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 973QĐ2021.pdf